Řešení SOLIDWORKS Simulation nabízí výkonné, intuitivní a přesné 3D výpočetní nástroje pro všechny konstruktéry. Simulation pomáhá zvýšit kvalitu a spolehlivost výrobků tím, že naznačuje, jak se budou návrhy výrobku chovat předtím, než budou vyrobeny. Výrazně snižuje potřebu výroby prototypů a pomáhá uvedení výrobku na trh v kratším čase.

Simulation Standard

Simulation Standard

SOLIDWORKS Simulation Standard dává konstruktérům intuitivní virtuální testovací prostředí pro statický lineární výpočet, analýzu pohybu v čase a simulaci únavy vysokých cyklů, takže mohou reagovat na běžné konstrukční problémy přímo v prostředí SOLIDWORKS 3D CAD.

Prohlédnout si

Simulation Professional

Simulation Professional

SOLIDWORKS Simulation Professional umožňuje konstruktérům určit mechanickou odolnost výrobku, trvanlivost produktu, vlastní frekvence a testovat přenos tepla a namáhání na vzpěr. Podporuje také analýzu tlakových nádob a komplexní zatížení.

Prohlédnout si

Simulation Premium

Simulation Premium

Pomocí výkonných nástrojů SOLIDWORKS Simulation Premium můžete efektivně vyhodnotit své návrhy zatížené nelineární a dynamickou odezvou nebo vyhodnocovat kompozitní materiály.

Prohlédnout si

Standard
Professional
Premium
Plně integrované do SOLIDWORKS 3D CAD
FEA modeling
Několik druhů konektorů a kontaktů
Několik druhů zatížení a omezení
Diagnostika oblastí vysokého napětí
Komunikace a reporty pomocí eDrawings
Lineární statická analýza pro sestavy
Analýza pohybu založená na čase
Porovnání návrhů
Životnost součásti (Únava)
Sledování trendů
Automatický převod prvků ToolBox na šroubová spojení
Optimalizace návrhu
Správce případů zatížení
Pokročilé interakce a konektory
Topologická studie
Analýza pohybu založená na událostech
Frekvenční analýza
Analýza vzpěru / zborcení
Teplotní analýza a převod tepla
Analýza pádové zkoušky
Návrhy tlakových nádob
Studie podmodelu
2D zjednodušení
Lineární dynamická analýza
Nelineární analýza
Analýza kompozitů dvou nebo více materiálů

Zpět nahoru