Simulace - CAE

Možnost ověřit si, zda výrobek vyhoví zadaným podmínkám zatížení ještě předtím, než je vyroben, zda má optimální tvar nebo obsahuje zbytečně moc materiálu je klíčové pro každou výrobní firmu, která chce uspět v dnešním vysoce konkurenčním prostředí.
Pro nástrojárny je obdobně důležité ujistit se, že dojde ke správnému zatečení plastu do výlisku nebo do dutiny formy ještě dříve, než je sestavena.
Řešíte složité otázky proudění tekutin nebo přenosu tepla? Usnadněte si výpočty a získejte grafický přehled o těchto fyzikální dějích ve vašich produktech.

Pokud ještě nemáte nástroje, které Vám výše uvedené umožní, rozhodně prozkoumejte tuto kategorii!

 

Pevnostní analýzy

Řešení SOLIDWORKS Simulation nabízí výkonné, intuitivní a přesné 3D výpočetní nástroje pro všechny konstruktéry. Simulation pomáhá zvýšit kvalitu a spolehlivost výrobků tím, že naznačuje, jak se budou návrhy výrobku chovat předtím, než budou vyrobeny. Výrazně snižuje potřebu výroby prototypů a pomáhá uvedení výrobku na trh v kratším čase.

Proudění

Software SOLIDWORKS Flow Simulation je výkonný nástroj CFD (computational fluid dynamics), plně integrovaný do systému SOLIDWORKS 3D CAD, který umožňuje konstruktérům simulovat tok tekutin, přenos tepla a působení sil, které jsou rozhodující pro jejich úspěch v návrhu. Technologie SOLIDWORKS Flow Simulation, která je řízena konstrukčními cíli, přináší komplexní výpočetní dynamiku kapalin (CFD) a umožňuje konstruktérům používat CFD, aby mohli dělat lepší technická rozhodnutí. Související balíčky: Modul HVAC (vytápění, ventilace, klimatizace), modul Electronics Cooling (chlazení elektroniky).

Plasty

SOLIDWORKS Plastics je software pro společnosti, které se zabývají tlakovým litím a konstruují plastové součásti nebo vyrábějí vstřikovací formy. Je plně integrován do softwaru SOLIDWORKS. Předpovídá a zabraňuje výrobním vadám v nejranějších fázích konstrukce výlisků a forem. Tím eliminuje nákladné přepracování forem, zlepšuje kvalitu plastových dílů a optimalizuje čas výrobního cyklu. Plastics dokáže simulovat složité tvary pomocí plošné i objemové sítě. Umožňuje simulaci pokročilejších procesů jako je vstřikování s asistencí plynu, bi-refringance, overmolding, vícekomponentní vstřikování, více vtoků, kaskádové vstřikování a další. Software SOLIDWORKS Plastics je nabízen ve třech produktových balíčcích.

Zpět nahoru