FORMY ZÁKAZNÍKŮ SOLIDWORKS

Zákazníci si nezřídka vybrali naše řešení na základě důkladného testování funkcí, zpravidla formou benchmarku a nebo zadáním konkrétní konstrukce formy či elektrod, kterou jsme pro ně zhotovili, abychom je přesvědčili o vhodnosti SOLIDWORKS. Zákazníci si tak ověřili, že díky SOLIDWORKS dokončí konstrukci rychleji, budou dělat méně chyb a názorněji představí návrh formy svým zákazníkům.Příkladem výběru pomocí benchmarku je právě společnost STÜKEN s.r.o.

Zde si můžete prohlédnout příklady forem, které naši zákazníci v SOLIDWORKS navrhli:

 

Kovolis Hedvikov a Strojírny Hedvikov

Společnost Strojírny Hedvikov je jedním z našich prvních zákazníků. Licence SOLIDWORKS byla pořízena již v roce 2000. Do roku 2019 společnost používala 15 licencí SOLIDWORKS, Inspection a 4 licence SolidCAM. V roce 2019 nahradila mateřská společnost Kovolis Hedvikov 7 licencí SolidEdge a 7 licencí Siemens NX 14 licencemi SOLIDWORKS a 3 licencemi SolidCAM vč. 5-osého obrábění a iMachiningu.

Kovolis Hedvikov je moderní slévárna, která jako jediná v ČR odlévá slitiny hliníku nejpokročileší technikou rheocastingu.

Společnost Strojírny Hedvikov, s.r.o. ve své činnosti navázala na výrobu a zkoušení nástrojů bývalé organizace NÁSTROJÁRNA TESLA Pardubice, k.p. V současné době zajišťují Strojírny Hedvikov, s.r.o. dodávky inženýrsko-konstrukčně-výrobní, včetně poradenství při přípravě a provozu výroby forem a nástrojů, zajištění garančního i pogarančního servisu. Jedná se o dodávky širokého sortimentu speciálních forem a nástrojů od malých jednoduchých až po složité (rozměrově u zakázek do velikosti až 1000 x 800 mm).

Strojírny Hedvikov - Forma lití AL 1

 

KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.

Výrobní profil firmy je rozdělen na konstrukci a výrobu vstřikovacích a vyfukovacích forem pro lisování plastových dílů a výrobu výlisků použitím technologie vstřikování termoplastů. Výroba je zaměřena na technické výlisky z oblastí automobilového a elektrotechnického průmyslu, kosmetiky a zdravotní techniky.

Společnost KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. z Poličky zakoupila 1. licenci SOLIDWORKS v roce 2003 do divize vyfukovacích forem, 5 licencí do divize vstřikovacích forem v roce 2005 a nyní využívá celkem 19 licencí SW a 5x SolidCAM.

KOH-I-NOOR PONAS - Výlisek autodíluKOH-I-NOOR PONAS - Vyfukovací forma

KOH-I-NOOR PONAS - Vyfukovací forma 

 

FORMPLAST PURKERT, s.r.o.

Společnost vyrábí pomocí nejmodernějších technologií pro výrobu vstřikovacích forem a lisování technických dílů součástky a formy především pro automobilový, elektrotechnický a textilní průmysl.
Firma používá SOLIDWORKS od roku 2004, kdy zakoupila první 2 licence. V současné době využívá již 18 licencí SOLIDWORKS vč. Plastics Premium pro složité vstřikovací formy do automotive.
FORMPLAST PURKERT - Forma na rámeček světlovodičů

FORMPLAST PURKERT - Forma na rámeček světlovodičůFORMPLAST PURKERT - Forma na rámeček světlovodičů

 

 

IMS-Drašnar s.r.o.

Česká rodinná nástrojárna a lisovna s 30-letou tradicí, která vyvíjí a vyrábí produkty z plastu s vysokou přidanou hodnotou určené zejména pro autoprůmysl. SOLIDWORKS ve firmě používají od roku 2006, kdy byly zakoupeny 2 licence jako náhrada systému ProE. Nyní je zde nasazeno 9 licencí SOLIDWORKS, 1 licence Plastics Premium a 3 licence SolidCAM vč. 5-osého obrábění a iMachiningu.

Vývoj a konstrukce

Společnost se významnou měrou podílela spolu s vývojovým oddělením Škoda Auto a.s. na vývoji patentovaného dílu, který je komponentem současných vozů produkce koncernu VW. Licenční práva také odkoupila společnost Daimler AG. Ze spolupráce vývoje ŠKODA AUTO a vývojové konstrukce IMS-Drašnar pochází celá řada nyní vyráběných součásti interiérů i exteriérů vozů Škoda Auto, AUDI, Volkswagen a Bentley. Vývoj, konstrukce a kompletní výkresová dokumentace je zpracovávána pomocí 3D CAD SOLIDWORKS.

IMS Drašnar

 

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

Společnost nabízí komplexní řešení forem na vstřikování plastů od konstrukčního návrhu po dodávku kompletního nástroje, případně i finální výrobu požadovaných plastových výlisků. Formy jsou sestavené z certifikovaných normalizovaných dílů a temperovaných vstřikovacích systémů, které si firma sama vyrábí a servisuje.
SOLIDWORKS je ve společnosti CECHO nasazen již od roku 2008. Nyní vyžívá 7 licencí SOLIDWORKS  a 2 licence SolidCAM včetně pětiosého obrábění.

CECHO - Příklad formyCECHO - Práce v SOLIDWORKS

 

STÜKEN s.r.o.

Společnost STÜKEN s.r.o., dříve Nástrojárna Possehl Electronic s.r.o., používá systém SOLIDWORKS ke kompletním konstrukcím nástrojů hluboké tažení, lisování a ohýbání, vstřikovací formy a ke konstrukci postupových lisovacích nástrojů.

Datum zavedení: 5 licencí v lednu 2003

Počet pracovišť:

  • 10x SOLIDWORKS, 26x PDM Professional, 1x Composer
  • 1x SolidCAM (5-osý) vč. 3D iMachining, Logopress            

 

Způsob zavedení:  Celodenní soutěž Unigraphics vs. Pro/Engineer vs. SOLIDWORKS

Nové programové vybavení bylo vybráno po pečlivém testování završeném náročným benchmarkem, na který byly pozvány produkty ProEngineer, Unigraphics a SOLIDWORKS. Po celodenní práci, zaměřené na modelování výlisku, jeho zaformování a následné změnové řízení, byl na základě porovnání výsledků benchmarku vybrán SOLIDWORKS. Jedním z důvodů byla také skutečnost, že SOLIDWORKS své produkty dále vyvíjí a systém díky neustálému vývoji nezastarává.
SOLIDWORKS firma využívá od ledna 2003 a je s ním velice spokojená.

 

Implementace a školení:

Ve firmě se nástroje kreslily pouze ve 2D, a to v programech EuroCAD a AutoCAD, přechod k systému SOLIDWORKS tedy proběhl hladce. Všichni pracovníci absolvovali základní školení rozdělené na 2 etapy. Po určitém zapracování firma najala specialistu, který řešil specifické problémy přímo na pracovišti ve firmě. Pro společnost bylo zásadní výborné zvládnutí klíčových funkcí systému.

 

Výsledky:

„Díky SOLIDWORKS ušetříme v konstrukci až 75% času. Hlavní výhodou oproti dříve používanému programu je výborné generování výkresové dokumentace, parametrické kreslení. Dříve nebylo možné automaticky vygenerovat výkres a na projektové dokumentaci se trávilo mnoho času. Díky předávání 3D modelů, vložek a elektrod přímo do CAMu, jsme zrychlili i přípravu CNC programů a eliminovali chyby, ke kterým docházelo díky nesrozumitelnosti 2D výkresů.“                              

Václav Šípek, výrobní ředitel STÜKEN s.r.o., Hradec Králové

Stüken means more

 

Zpět nahoru