Simulation Standard

SOLIDWORKS Simulation Standard dává konstruktérům intuitivní virtuální testovací prostředí pro statický lineární výpočet, analýzu pohybu v čase a simulaci únavy vysokých cyklů, takže mohou reagovat na běžné konstrukční problémy přímo v prostředí SOLIDWORKS 3D CAD.

Řešení SOLIDWORKS Simulation Standard zahrnuje:

  • Sledování trendu – umožnuje vybrat optimální variantu již při návrhu výrobku
  • Pohybové studie – kinematická analýza slouží ke zjištění pohybu sestavy při zatížení.
  • Lineární napěťová analýza – používá metodu FEA (finite element analysis) k diskretizaci návrhu a výpočtu napětí, posunutí a deformace.
  • Únavové analýzy – vyšetřuje, kdy dojde k selhání návrhu při vysoko-cyklovém zatížení
Standard
Professional
Premium
Plně integrované do SOLIDWORKS 3D CAD
FEA modeling
Několik druhů konektorů a kontaktů
Několik druhů zatížení a omezení
Diagnostika oblastí vysokého napětí
Komunikace a reporty pomocí eDrawings
Lineární statická analýza pro sestavy
Analýza pohybu založená na čase
Porovnání návrhů
Životnost součásti (Únava)
Sledování trendů
Automatický převod prvků ToolBox na šroubová spojení
Optimalizace návrhu
Správce případů zatížení
Pokročilé interakce a konektory
Topologická studie
Analýza pohybu založená na událostech
Frekvenční analýza
Analýza vzpěru / zborcení
Teplotní analýza a převod tepla
Analýza pádové zkoušky
Návrhy tlakových nádob
Studie podmodelu
2D zjednodušení
Lineární dynamická analýza
Nelineární analýza
Analýza kompozitů dvou nebo více materiálů

Zpět nahoru