Produkty

Produkty, které nabízíme, jsme pro Vás rozdělili do kategorií podle účelu použití. Jednotlivé produkty spolu však úzce spolupracují a pokrývají celý proces vývoje a výroby výrobku.

Konstrukce - CAD

V této kategorii naleznete programy, ve kterých lze kreslit 2D výkresy, modelovat 3D díly nebo  konstruovat sestavy výrobků ve 3D. CAD znamená computer-aided design, česky počítačem podporované projektování, nebo míněno na obecný CAD systém jako computer-aided draftingpočítačem podporované kreslení. Jednoduše lze říct, že se jedná o používání pokročilých grafických programů pro projektování, místo rýsovacího prkna.

Hlavním programem v nabídce TOP TECH je světově nejpoužívanější 3D konstrukční software SOLIDWORKS.

Prohlédnout kategorii

Obrábění - CAM

CAM (Computer Aided Machining) je software, který slouží k programování CNC (Computer Numeric Control) strojů. A to ať už strojů frézovacích, soustružnických, kombinovaných, drátořezů a dalších. V nabídce společnosti TOP TECH je několik typů CAM software pro různé obory a technologie. K těmto řešením zajišťuje profesionální podporu náš zkušený tým.

Jednotícím prvkem je kompatibilita nebo přímo plná integrace s CAD programem SOLIDWORKS.

Prohlédnout kategorii

Simulace - CAE

Ověřit si, zda výrobek vyhoví zadaným podmínkám zatížení ještě předtím, než je výroben nebo zda má ten nejoptimálnější tvar nebo neobsahuje zbytečně moc materiálu je klíčévé pro každou výrobní firmu, která chce uspět v konkurenčním prostředí. Pro nástrojárny je obdobně důležité ujistit se, že dojde ke správnému zatečení plastu do výlisku nebo do dutiny formy ještě dříve, než je forma sestavena. Pokud ještě nemáte nástroje, které Vám výše uvedené umožní, navštivte tuto kategorii.

Prohlédnout kategorii

Technická komunikace

Žádný výrobek není kompletní bez doprovodné dokumentace v podobě manuálů, montážních i uživatelských návodů. Žádný výrobek by neměl být uvolněn bez důkladné kontroly měřením a vyhodnocením měřících protokolů. Zde naleznete nástroje, které pomohou doprovodnou komunikaci vytvořit snadněji, rychleji  a srozumitelněji.

Prohlédnout kategorii

PDM

PDM (Product Data Management) - Řízení dat o výrobku, je systém určený k řízení (správě) dat o výrobcích a s nimi spojených pracovních procesů. Konstruktéři, technologové nebo programátoři produkují během své práce obrovské množství dokumentů(modelů, výkresů, kusovníků, technologických postupů a CNC programů, které je nutné smysluplně organizovat, aby je bylo možné rychle dohledat a udržovat v aktuální podobě.

V nabídce TOP TECH naleznete jednoduché a pokročilé řešení PDM

Prohlédnout kategorii

Vizualizace

Produkty pro vizualizace představují sadu samostatných softwarových nástrojů, které propojují možnosti špičkového renderování s modely ze SOLIDWORKS a umožňují snadnou a rychlou tvorbu vizuálního obsahu konstruktérům, inženýrům, pracovníkům z marketingu i dalším tvůrcům obsahu.

Prohlédnout kategorii

Zpět nahoru