Produkty

Produkty z naší nabídky jsme pro přehlednost rozdělili do kategorií podle účelu použití. Jednotlivé programy však spolu úzce spolupracují
a pokrývají celý proces vývoje a výroby Vašich výrobků.

Konstrukce - CAD

Objevte možnosti 2D kreslení či přímo 3D modelování Vašich výrobků pomocí produktové řady světově nejpoužívanějšího konstrukčního software SOLIDWORKS.

Obrábění - CAM

Jste výrobní firma a máte CNC stroje? Pak prozkoumejte možnosti vysoce produktivní přípravy výroby pomocí našich CAM programů.

Simulace - CAE

Díky simulačním nástrojům ušetříte spoustu času i finančních prostředků při vývoji Vašich produktů, které zároveň dokážete dostat na trh dříve.

Technická komunikace

Efektivně doplňte Váš výrobek technickou dokumentací v podobě manuálů, montážních a uživatelských návodů. Stejně tak snadno vytvoříte měřící protokoly, abyste vyhověli náročnému zákazníkovi.

3DEXPERIENCE

Přenechte starost o HW infrastrukturu jiným a využívejte aplikace podporující komunikaci a spolupráci ve vašem týmu díky cloudovému řešení od Dassault Systèmes

PDM

Robustní správa dat, která bezpečně uložíte, efektivně zabezpečíte proti náhodnému přepsání či smazání a jednoduše vyhledáte pro opakované použití.

Vizualizace

Využijte své 3D modely pro snadnou tvorbu fotorealistických obrázků nebo videí k profesionální prezentaci Vašich produktů.

ERP

ERP HELIOS vzájemně propojuje jednotlivé firemní procesy a pomáhá plánovat podnikové zdroje. Zákazník má na jednom místě dostupné nástroje pro řízení výroby, nákupu a prodeje, skladů, vztahů se zákazníky nebo finančních operací, ale i řízení lidských zdrojů atd.

Zpět nahoru