Konstrukce - CAD

V této kategorii naleznete programy, ve kterých lze kreslit 2D výkresy či přímo modelovat 3D díly a konstruovat z nich 3D sestavy výrobků, pro něž jsou pak přesnou digitální předlohou. CAD znamená Computer-Aided Design, česky počítačem podporované navrhování, nebo míněno na obecný CAD systém jako Computer-Aided Draftingpočítačem podporované kreslení. Jednoduše lze říct, že se jedná o používání pokročilých grafických programů pro projektování místo rýsovacího prkna.

Zpět nahoru