SolidWorks Plastics je software pro společnosti, které se zabývají tlakovým litím a konstruují plastové součásti nebo vyrábějí vstřikovací formy. Je plně integrován do softwaru SOLIDWORKS. Předpovídá a zabraňuje výrobním vadám v nejranějších fázích konstrukce výlisků a forem. Tím eliminuje nákladné přepracování forem, zlepšuje kvalitu plastových dílů a optimalizuje čas výrobního cyklu. Plastics dokáže simulovat složité tvary pomocí plošné i objemové sítě. Umožňuje simulaci pokročilejších procesů jako je vstřikování s asistencí plynu, bi-refringance, overmolding, více komponentní vstřikování, více vtoků, kaskádové vstřikování a další. Software SOLIDWORKS Plastics je nabízen ve třech produktových balíčcích.

Plastics Premium

Plastics Premium

Plastics Premium obsahuje analýzy “Tok“, „Dotlak“ a další pokročilé analýzy „Deformace“ a „Chlazení“. Umožňuje navrhnout chladící kanály formy, zohledňuje vliv chlazení při výpočtu deformace. Ověřuje účinnost a rovnoměrnost chlazení formy. Výstupem z Plastics Premium jsou celkové i lokální deformace dílu, deformace vlivem teploty vzduchu, zobrazení smrštění výlisku po zchladnutí a další.

Prohlédnout si

Plastics Professional

Plastics Professional

Plastics Professional je určený pro konstruktéry forem. Jeho součástí je analýza “Tok“ a „Dotlak“. Vyhodnocuje proces tuhnutí materiálu v dutině formy. Počítá s tlakem, který má za následek další pronikání materiálu do dutiny při smršťování a tuhnutí. Prostřednictvím analýz “Tok“ a „Dotlak“ počítá dobu plnění, profil vstřikovacího tlaku, dobu udržování tlaku, správnou teplotu taveniny, teplotu formy, polohu vtokového ústí, návrh vtokového kanálu a další.

Prohlédnout si

Plastics Standard

Plastics Standard

Plastics Standard je určený pro konstruktéry plastových dílů. Obsahuje analýzu Tok, která zjišťuje, jakým způsobem materiál vyplňuje dutinu formy. Umožňuje optimalizaci tvaru výlisku z hlediska naplnění formy, zjištění studených spojů, vzduchových kapes, předpovědi propadlin, analýzy smrštění apod.

Prohlédnout si

Zpět nahoru