Plastics Professional

SOLIDWORKS Plastics Professional je určený pro konstruktéry forem. Jeho součástí je analýza “Tok“ a „Dotlak“. Vyhodnocuje proces tuhnutí materiálu v dutině formy. Počítá s tlakem, který má za následek další pronikání materiálu do dutiny při smršťování a tuhnutí. Prostřednictvím analýz “Tok“ a „Dotlak“ počítá dobu plnění, profil vstřikovacího tlaku, dobu udržování tlaku, správnou teplotu taveniny, teplotu formy, polohu vtokového ústí, návrh vtokového kanálu a další.

Standard
Professional
Premium
Jednoduchost použití
Opětovné využívání návrhů
Databáze materiálů
Pokročilé nástroje síťování
Paralelní výpočty (vícejádrové)
Plnící fáze (1. stupeň vstřikování)
Graf předpokládané doby plnění
Předpoklad propadlin
Podpora eDrawings
Doba plnění
Snadnost plnění
Poradce interpretace výsledků
Tlak na konci plnění
Teplota čela taveniny
Teplota na konci plnění
Smyková rychlost
Doba chlazení
Studené spoje
Vzduchové kapsy
Umístění propadlin
Podíl zatuhlé vrstvy materiálu na konci plnění
Zobrazení minimální upínací síly
Doba cyklu
Symetrická analýza
Fáze dotlaku (2.fáze vstřikování)
Vyvážení vtoků
Průvodce návrhem vtoku
Analýza vlivu rozmístění vtoků a vtokových kanálů
Horké a studené vtoky
Simulace vícedutinových forem
Formy s různými dutinami (family forms)
Zálisky
Objemové smrštění
Hustota na konci dotlaku
Export STL, Nastran
Export s mechanickými vlastnostmi ABAQUS®, ANSYS, DigiMat®
Chladící kanály
Přepážky a fontánky
Konformní chladící rozvody
Přiřazení domény vtoku
Profil propadlin
Teplota formy na konci chlazení
Posunutí vlivem zbytkového napětí ve formě

Zpět nahoru