Simulation Premium

Pomocí výkonných nástrojů SOLIDWORKS Simulation Premium můžete efektivně vyhodnotit své návrhy zatížené nelineární a dynamickou odezvou nebo vyhodnocovat kompozitní materiály.

Program SOLIDWORKS Simulation Premium obsahuje všechny možnosti Simulation Professional a přidává možnost simulace reálného života bez ohledu na materiál nebo pracovní prostředí.

Oproti Simulation Profesionál umožňuje simulovat:

  • Nelineární úlohy
  • Dynamickou analýzu
  • Kompozity

Nelineární úlohy

Nelineární analýza je analýza nelineárního napětí a vypočítává napětí a deformace výrobků za nejobecnějších zatěžovacích a materiálových podmínek pro:

  • Dynamické (závislé na čase) zatížení
  • Velké deformace součástí
  • Nelineární materiály, jako jsou kaučuky nebo kovy, za hranicí meze kluzu

Dynamická analýza - může zahrnovat testy frekvence, nárazu a pádu. Primární neznámou v dynamické analýze je posunutí součásti v čase, ale lze také určovat napětí, rychlosti a zrychlení společně s vlastními frekvencemi.

SOLIDWORKS Simulation Premium používá jednu ze dvou metod dynamické analýzy:

Lineární modální analýza, která určuje vlastní frekvence a pak posunutí, napětí, deformace, rychlosti a zrychlení.

Nelineární dynamická analýza, která vypočítává pole posunutí v každém kroku, vzhledem k použitému zatížení a počátečním rychlostem součásti. Z tohoto pole se vypočítají nelineární napětí, deformace, rychlosti a zrychlení.

Simulation Premium také umožňuje Offloaded Solving - spustit simulační studii přesunutou na jiný počítač připojený v místní síti.

Standard
Professional
Premium
Plně integrované do SOLIDWORKS 3D CAD
FEA modeling
Několik druhů konektorů a kontaktů
Několik druhů zatížení a omezení
Diagnostika oblastí vysokého napětí
Komunikace a reporty pomocí eDrawings
Lineární statická analýza pro sestavy
Analýza pohybu založená na čase
Porovnání návrhů
Životnost součásti (Únava)
Sledování trendů
Automatický převod prvků ToolBox na šroubová spojení
Optimalizace návrhu
Správce případů zatížení
Pokročilé interakce a konektory
Topologická studie
Analýza pohybu založená na událostech
Frekvenční analýza
Analýza vzpěru / zborcení
Teplotní analýza a převod tepla
Analýza pádové zkoušky
Návrhy tlakových nádob
Studie podmodelu
2D zjednodušení
Lineární dynamická analýza
Nelineární analýza
Analýza kompozitů dvou nebo více materiálů

Zpět nahoru