Simulation Premium

Pomocí výkonných nástrojů SOLIDWORKS Simulation Premium můžete efektivně vyhodnotit své návrhy zatížené nelineární a dynamickou odezvou nebo vyhodnocovat kompozitní materiály.

Program SOLIDWORKS Simulation Premium obsahuje všechny možnosti Simulation Professional a přidává možnost simulace reálného života bez ohledu na materiál nebo pracovní prostředí.

Oproti Simulation Profesionál umožňuje simulovat:

  • Nelineární úlohy
  • Dynamickou analýzu
  • Kompozity

Nelineární úlohy

Nelineární analýza je analýza nelineárního napětí a vypočítává napětí a deformace výrobků za nejobecnějších zatěžovacích a materiálových podmínek pro:

  • Dynamické (závislé na čase) zatížení
  • Velké deformace součástí
  • Nelineární materiály, jako jsou kaučuky nebo kovy, za hranicí meze kluzu

Dynamická analýza - může zahrnovat testy frekvence, nárazu a pádu. Primární neznámou v dynamické analýze je posunutí součásti v čase, ale lze také určovat napětí, rychlosti a zrychlení společně s vlastními frekvencemi.

SOLIDWORKS Simulation Premium používá jednu ze dvou metod dynamické analýzy:

Lineární modální analýza, která určuje vlastní frekvence a pak posunutí, napětí, deformace, rychlosti a zrychlení.

Nelineární dynamická analýza, která vypočítává pole posunutí v každém kroku, vzhledem k použitému zatížení a počátečním rychlostem součásti. Z tohoto pole se vypočítají nelineární napětí, deformace, rychlosti a zrychlení.

Simulation Premium také umožňuje Offloaded Solving - spustit simulační studii přesunutou na jiný počítač připojený v místní síti.

Zpět nahoru