DCAMCUT pro SOLIDWORKS Professional

K základnímu balíku přidává navíc:

 • Rozpoznávání funkcí
 • Technika šablon
 • NC Prohlížeč

 

DCAMCUT pro SOLIDWORKS Professional nabízíme s následujícím rozsahem funkcí:

 • 2D obrys – 2D definice obrysů na bázi skic CAD
 • 2úrovňový obrys – obrábění pravidelných ploch nad stávajícími horními & spodními obrysy a synchronizačními liniemi (skicy)
 • 2osé odebírání – standardní 2osé odebírání
 • Standardní simulace – standardní simulace vč. výpočtu & znázornění ofsetových ploch pro všechny řezy
 • Simulace Solid – simulace úběru k 3D vizualizaci vč. analýzy úkosování
 • Parametrika – asociativita existujících erodovacích prací ke změnám modelů (autom. nový výpočet na objemových a plošných modelech a skicách)
 • 4osová definice obrysů – 4osé zhotovení obrysů přímo na objemových & plošných modelech
 • Rozpoznání funkcí – Automatické rozpoznání & zhotovení erodovatelných obrysů na objemových & plošných modelech vč. filtračních funkcí
 • Technika šablon – Zhotovení a katalogizace šablon pro obrysy, práce & programy
 • NC prohlížeč – NC prohlížeč technologie vč. zpětného propojení grafiky

 

Klíčové vlastnosti DCAMCUT:

CAD integrace

DCAMCUT je plně integrovaný do SOLIDWORKS, jehož funkce můžete při práci s DCAMCUT plně využívat. DCAMCUT nabízí možnost provádět jakoukoliv operaci drátového řezání přímo na 3D modelu, ačkoliv mu není cizí ani práce s plochami nebo skicou. To eliminuje mnohé nepříjemné a časově náročné kroky, jako je odvození kontur řezem skrz obrobek nebo ruční protahování ploch za účelem připravit existující data pro operaci drátového řezání.
To pro Vás znamená pohodlnější a hlavně mnohem kratší pracovní proces a mnoho ušetřeného času.

Intuitivní prostředí

Při programování si užíváte výhod velmi intuitivního prostředí DCAMCUT. Celý proces programování je dostupný v přehledných ikonách, které jsou chronologicky seřazeny dle toho, jak bychom měli při práci postupovat.

Automatický výběr geometrie

DCAMCUT rozpoznává řezané kontury a to buď plně automaticky, nebo krok za krokem. Kdykoliv lze zjistit, zda by měly být zpracovány oddělené části geometrie nebo celé oblasti obrobku. Tím obrábíte jen ty části, které skutečně chcete a vyhnete se tak zbytečnému plýtvání materiálem a stejně tak zbytečně strávenému času na PC a u stroje.

Práce podle šablon

Pomocí unikátní technologie šablon lze uložit všechny hotové strategie obrábění ve formě katalogu a pak je znovu kdykoliv použít na jiných modelech. Tím se značně snižuje práce při programování a minimalizují se ruční chyby. Programy mohou být připravené i v řádu několika vteřin.

NC prohlížeč

DCAMCUT generuje na pozadí příslušný NC program již od prvního kroku programování. To umožňuje neustálou kontrolu, zda splňuje programování Vaše požadavky. K dispozici je tzv. NC prohlížeč, který Vám umožňuje přehled vygenerovaného kódu i lokalizaci a kontrolu jakékoliv oblasti na kontuře.
Tento nástroj může být použit paralelně s 3D simulací, což vede k ještě přesnějšímu zobrazení procesu drátového řezání.

Technologie podle stroje

Pro definici řezání používá knihovny převzaté přímo z konkrétních strojů. Zvolíte-li si na začátku práci například se strojem s ŘS FANUC, najdete v DCAMCUT vše, jak jste na stroji zvyklí.
Díky vlastnostem postprocesoru budete vědět, že žádané operace jsou na stroji opravdu možné. Postprocesory jsou k DCAMCUT dodávány hotové, certifikované samotnými výrobci drátořezových strojů.

Špičkové technologie

Mezi funkcemi nechybí například 4osé kapsování (destrukční řez), objemová simulace případně simulace celých strojových skupin. Díky pokročilým funkcím lze plně využít profesionálních výhod funkcí stroje s rotačním a otočným stolem. Obrobek můžete obrábět v jednom ustavení nebo souvisle z více stran. To zaručuje mnohem větší přesnost a také odolný pracovní proces na stroji. Obrobky tak nemusí být pro svoje otáčení opakovaně ustavovány ručně, což zabraňuje prostojům. Kromě toho se rozšiřuje obráběcí spektrum stroje a geometrie.
To, co nebylo možné dříve obrobit, nyní obrobíte.

Standard
Professional
Premium
2D obrys
2D definice obrysů na bázi skic CAD
2úrovňový obrys
Obrábění pravidelných ploch nad stávajícími horními & spodními obrysy a synchronizačními liniemi (skicy)
2osé odebírání
standardní 2osé odebírání
Standardní simulace
Standardní simulace vč. výpočtu & znázornění ofsetových ploch pro všechny řezy
Simulace Solid
Simulace úběru k 3D vizualizaci vč. analýzy úkosování
Parametrika
Asociativita existujících erodovacích prací ke změnám modelů (autom. nový výpočet na objemových a plošných modelech a skicách)
4osová definice obrysů
4osé zhotovení obrysů přímo na objemových & plošných modelech
Rozpoznání funkcí
Automatické rozpoznání & zhotovení erodovatelných obrysů na objemových & plošných modelech vč. filtračních funkcí
Technika šablon
Zhotovení a katalogizace šablon pro obrysy, práce & programy
NC prohlížeč
NC prohlížeč technologie vč. zpětného propojení grafiky
Částečné odebírání
2osé částečné odebírání
Odebírání přes ostrůvky & cílový přídavek na obrábění
2osé odebírání s předdefinovanými ostrůvky & přes cílový přídavek na obrábění
4osé odebírání
4osé odebírání, 4osé odebírání s ostrůvky a 4osé částečné odebírání
Prostorová křivka
Obrábění prostorové křivky pro 3D křivky
Aproximace
Modul obrábění pro erosivní broušení vč. rozšiřujícího modulu simulace úběru & rozšíření NC procesoru

Zpět nahoru