Software od německé společnosti DCAM GmbH je plně integrovaný modul pro drátové řezání v SOLIDWORKS. Jeho vysoká produktivita se opírá o intuitivní poloautomatickou či plně automatickou práci s 3D geometrií SOLIDWORKS modelů a širokou škálu funkcí od jednoduchého čtyřosého řezání až po víceosé specializované funkce.

DCAMCUT pro SOLIDWORKS Professional

DCAMCUT pro SOLIDWORKS Professional

K základnímu balíku přidává navíc:

  • Rozpoznávání funkcí
  • Technika šablon
  • NC Prohlížeč

Prohlédnout si

DCAMCUT pro SOLIDWORKS Expert

DCAMCUT pro SOLIDWORKS Expert

K balíku Professional přidává navíc:

  • Částečné odebírání
  • Odebírání přes ostrůvky a cílový přídavek na obrábění
  • 4osé odebírání
  • Prostorová křivka
  • Aproximace

Prohlédnout si

DCAMCUT pro SOLIDWORKS Standard

DCAMCUT pro SOLIDWORKS Standard

DCAMCUT pro SOLIDWORKS je plně integrovatelné CAM řešení DCAM do stávajícího SOLIDWORKS CAD prostředí, které nabízí jednoduché a rychlé možnosti programování v jednotném uživatelském rozhraní a vedle mnoha dalších funkcí také kompletní databázi technologií pro všechny běžné typy strojů.

Prohlédnout si

Standard
Professional
Premium
2D obrys
2D definice obrysů na bázi skic CAD
2úrovňový obrys
Obrábění pravidelných ploch nad stávajícími horními & spodními obrysy a synchronizačními liniemi (skicy)
2osé odebírání
standardní 2osé odebírání
Standardní simulace
Standardní simulace vč. výpočtu & znázornění ofsetových ploch pro všechny řezy
Simulace Solid
Simulace úběru k 3D vizualizaci vč. analýzy úkosování
Parametrika
Asociativita existujících erodovacích prací ke změnám modelů (autom. nový výpočet na objemových a plošných modelech a skicách)
4osová definice obrysů
4osé zhotovení obrysů přímo na objemových & plošných modelech
Rozpoznání funkcí
Automatické rozpoznání & zhotovení erodovatelných obrysů na objemových & plošných modelech vč. filtračních funkcí
Technika šablon
Zhotovení a katalogizace šablon pro obrysy, práce & programy
NC prohlížeč
NC prohlížeč technologie vč. zpětného propojení grafiky
Částečné odebírání
2osé částečné odebírání
Odebírání přes ostrůvky & cílový přídavek na obrábění
2osé odebírání s předdefinovanými ostrůvky & přes cílový přídavek na obrábění
4osé odebírání
4osé odebírání, 4osé odebírání s ostrůvky a 4osé částečné odebírání
Prostorová křivka
Obrábění prostorové křivky pro 3D křivky
Aproximace
Modul obrábění pro erosivní broušení vč. rozšiřujícího modulu simulace úběru & rozšíření NC procesoru

Zpět nahoru