DCAMCUT

Software od německé společnosti DCAM GmbH je plně integrovaný modul pro drátové řezání v SOLIDWORKS. Jeho vysoká produktivita se opírá
o intuitivní poloautomatickou či plně automatickou práci s 3D geometrií SOLIDWORKS modelů a širokou škálu funkcí od jednoduchého čtyřosého řezání až po víceosé specializované funkce.

Software od německé společnosti DCAM GmbH je plně integrovaný modul pro drátové řezání v SOLIDWORKS. Jeho vysoká produktivita se opírá
o intuitivní poloautomatickou či plně automatickou práci s 3D geometrií SOLIDWORKS modelů a širokou škálu funkcí od jednoduchého čtyřosého řezání až po víceosé specializované funkce.

CAD integrace

DCAMCUT je plně integrovaný do Solidworksu nebo Autodesk Inventoru, jejichž funkce můžete při práci s DCAMCUTem plně využívat. DCAMCUT nabízí možnost provádět jakoukoliv operaci drátového řezání přímo na 3D modelu, ačkoliv mu není cizí ani práce s plochami nebo skicou. To eliminuje mnohé nepříjemné a časově náročné kroky, jako je odvození kontur řezem skrz obrobek nebo ruční protahování ploch za účelem připravit existující data pro operaci drátového řezání.
To pro Vás znamená pohodlnější a hlavně mnohem kratší pracovní proces, mnoho ušetřeného času.

Intuitivní prostředí

Při programování si užíváte výhod velmi intuitivního prostředí DCAMCUTu. Celý proces programování je dostupný v přehledných ikonách, které jsou chronologicky seřazeny dle toho, jak bychom měli při práci postupovat.

Automatický výběr geometrie

DCAMCUT rozpoznává řezané kontury a to buď plně automaticky, nebo krok za krokem. Kdykoliv lze zjistit, zda by měly být zpracovány oddělené části geometrie nebo celé oblasti obrobku. Tím obrábíte jen ty části, které skutečně chcete a vyhnete se tak zbytečnému plýtvání materiálem a stejně tak zbytečně strávenému času na PC a u stroje.

Práce podle šablon

Pomocí unikátní technologie šablon lze uložit všechny hotové strategie obrábění ve formě katalogu a pak je znovu kdykoliv použít na jiných modelech. Tím se značně snižuje práce při programování a minimalizují se ruční chyby. Programy mohou být připravené i v řádu několika vteřin.

NC prohlížeč

DCAMCUT generuje na pozadí příslušný NC program již od prvního kroku programování. To umožňuje neustálou kontrolu, zda splňuje programování Vaše požadavky. K dispozici je tzv. NC prohlížeč, který Vám umožňuje přehled vygenerovaného kódu i lokalizaci a kontrolu jakékoliv oblasti na kontuře.
Tento nástroj může být použit paralelně s 3D simulací, což vede k ještě přesnějšímu zobrazení procesu drátového řezání.

Technologie podle stroje

Pro definici řezání používá knihovny převzaté přímo z konkrétních strojů. Zvolíte- li si na začátku práci například se strojem FANUC, najdete v DCAMCUTu vše, jak jste na stroji zvyklí.
Díky vlastnostem postprocesoru budete vědět, že žádané operace jsou na stroji opravdu možné. Postprocesory jsou k DCAMCUTu dodávány hotové, certifikované samotnými výrobci drátořezových strojů.

Špičkové technologie

Mezi funkcemi nechybí například 4osé kapsování (destrukční řez), objemová simulace případně simulace celých strojových skupin. Díky pokročilým funkcím lze plně využít profesionálních výhod funkcí stroje s rotačním a otočným stolem. Obrobek můžete obrábět v jednom ustavení nebo souvisle z více stran. To zaručuje mnohem větší přesnost a také odolný pracovní proces na stroji. Obrobky tak nemusí být pro svoje otáčení opakovaně ustavovány ručně, což zabraňuje prostojům. Kromě toho se rozšiřuje obráběcí spektrum stroje a geometrie.
To, co nebylo možné dříve obrobit, nyní obrobíte.

Zpět nahoru