CrossCad / Plugin

K dispozici je 12 formátů CAD import a 5 formátů CAD export. Tyto zásuvné moduly umožňují v SOLIDWORKS číst formáty, které software nativně nepodporuje, nebo ukládat modely do formátů, které nejsou v SOLIDWORKS k dispozici.

Plugin modul pro import CATIA V5 3D je certifikován společností SOLIDWORKS jako "Gold Product".

CrossCad/Plg je dokonalým nástrojem pro všechny uživatele CAD softwarů, kteří potřebují efektivní způsob výměny dat, aniž by tím byla narušena integrita původní geometrie a topologie převáděného souboru. CrossCad/Plg nepracuje samostatně, je propojen se softwarem, pro který byl navržen, rozšiřuje jeho funkčnost. Dodává se ve formě jednotlivých doplňkových modulů na převod z jednoho formátu do druhého.(např. CATIA V5 → SOLIDWORKS 3D, JT 3D → SOLIDWORKS, atd.).

 

Formáty, které lze importovat:

 • Catia V4 2D
 • Catia V4 3D
 • Catia V5 2D
 • Catia V5 3D
 • Catia V6 / 3DEXPERIENCE
 • Inventor
 • JT
 • PLMXML
 • ProE / Creo
 • Parametric 3D
 • Solid Edge 3D
 • UG NX 2D
 • UG NX 3D

 

Formáty dostupné pro export:

 • Catia V4 3D
 • Catia V5 3D
 • JT
 • PDF 3D
 • UG NX 3D

Zpět nahoru