SOLIDWORKS Inspection

SOLIDWORKS Inspection je založený na First Article Inspection (FAI) a slouží ke kontrole kvality výrobků. Značně zjednodušuje a automatizuje proces vytváření kontrolních výkresů a protokolů dle norem AS9102, PPAP atd.

Pro firmy, které vytvářejí inspekční dokumenty, SOLIDWORKS Inspection automatizuje pozicování
technických výkresů, minimalizuje čas potřebný k zaznamenání inspekčních měření a
zjednodušuje vytváření standardních inspekčních zpráv v průmyslu.
 

Pomocí SOLIDWORKS Inspection Standard mohou uživatelé:

 • Použijte samostatnou aplikaci nebo doplňkový modul SOLIDWORKS k rychlé tvorbě inspekčních výkresů a zpráv
 • Práce se soubory SOLIDWORKS, PDF nebo TIFF
 • Automatické pozicování kontrolních kót specifikované konstruktérem
 • Při práci se soubory PDF a TIFF získávejte kontrolní data pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR)
 • Porovnejte revize výkresů a rychle identifikujte změny
 • Okamžitě exportujte opozicované výkresy do PDF
 • Exportujte inspekční zprávy do tabulek Microsoft® Excel® pomocí standardních šablon, jako je například AS9102 nebo PPAP
 • Přizpůsobte šablony aplikace Excel pomocí Editoru šablon a dodržujte tak firemní nebo průmyslové standardy
 • Exportujte údaje o kontrole přímo do systémů kvality a databází pomocí výstupních formátů CSV nebo XML

SOLIDWORKS Inspection Professional rozšiřuje možnosti SOLIDWORKS Inspection Standard o možnost uživatelům ručně nebo téměř automaticky zadávat naměřené hodnoty přímo do kontrolního projektu. Hodnotu každého charakteru lze zadat ručním zadáním, pomocí digitálního měřidla nebo importem výsledků CMM.

Pomocí SOLIDWORKS Inspection Professional mohou uživatelé:

 • Zadejte naměřené hodnoty pro každý charakter přímo do projektu buď ručně, nebo pomocí digitálního měřidla
 • Importujte výsledky souřadnicového měřicího stroje (CMM)
 • Zvýrazněte rozměry zeleně, červené nebo žluté, abyste okamžitě zjistili, které rozměry jsou v toleranci, mimo toleranci nebo na hranici tolerance na základě zadaných hodnot
 • Export barevně definovaných výkresů a inspekčních zpráv

Zpět nahoru