HVAC

Modul HVAC představuje efektivní nástroj pro posouzení tepelné pohody (ve smyslu ukazatelů definovaných normou ISO 7730:2005) v okolním prostření, a to díky rozšiřujícím možnostem pro simulaci vyzařování a prostupu tepelného záření. Dále tento modul nabízí možnost sledovat trajektorie pevných částic unášených proudící tekutinou.

Typické využití nalezne při navrhování klimatizace budov, při tepelné analýze budov, při studiu spadu částic v ovzduší nebo při potřebě detailně analyzovat tepelnou interakci s dominantním vlivem přenosu tepla zářením. Rozšiřující modul HVAC slouží k dalšímu zpřesnění výpočtového modelu a rozšíření množiny výstupních veličin:

  • podpora polopropustných materiálů (z hlediska průchodu teleného záření), např. skleněné výplně
  • zavedení indexu odrazu tepelného záření
  • bohatá databáze stavebních materiálů a jejich vlastností relevantních pro tepelnou analýzu
  • vizualizace trajektorií unášených částic
  • vyhodnocení parametrů tepelné pohody

Zpět nahoru