Flow Simulation

CFD simuluje tekutinu (buď kapalinu nebo plyn) procházející skrze objekt nebo kolem něj. Analýza může být velmi složitá - například obsahuje v jednom výpočtu přenos tepla, míchání a nestálé a stlačitelné proudění. Schopnost předvídat dopad tohoto proudění na výkonnost vašeho výrobku je časově náročná a nákladná bez nějaké formy simulačního nástroje.

SOLIDWORKS Flow Simulation nabízí širokou škálu fyzických modelů a možností proudění tekutin, abyste získali lepší přehled o chování produktu, který je rozhodující pro váš úspěšný projekt a pokrývá širokou škálu aplikací:

 

 • Proudění kapaliny a plynu s přenosem tepla
 • Vnější a vnitřní proudění
 • Laminární, turbulentní a přechodné proudění
 • Časově závislé proudění
 • Subsonické, transonické a nadzvukové režimy
 • Plynná směs, kapalná směs
 • Přenos tepla
 • Přenos tepla do pevných látek
 • Nestlačitelné a stlačitelné kapaliny
 • Stlačitelný plyn
 • Reálné plyny
 • Vodní pára
 • Non-newtonské kapaliny (pro simulaci krve, medu, roztaveného plastu)

Inženýři v celé řadě průmyslových odvětví mohou těžit z CFD - například automobilového průmyslu, letectví, obrany, zdravotnictví, konstrukce strojů a špičkových technologií. Vskutku, téměř každý návrh narazí na dynamiku tekutin v určitém bodě, ať už teplo nebo tekutiny, vnitřní nebo vnější.

Zpět nahoru