Electronic cooling

Modul Electronic Cooling představuje efektivní nástroj pro komplexní teplotní analýzy elektronických zařízení. Výstupem jsou parametry popisující proudění vzduchu uvnitř přístrojových krytů a výsledné rozložení teplot na jednotlivých komponentách, včetně desky plošných spojů.

Funkce rozšiřujícího modulu Electronic Cooling slouží k dalšímu zpřesnění a zrychlení tvorby výpočtového modelu elektronického zařízení pro potřeby stanovení provozních teplot jednotlivých komponent a efektivity chlazení:

  • ohřev vodivých komponent v důsledku průchodu elektrického proudu – Jouleovo teplo
  • implementace tepelných trubic (heat pipes)
  • implementace termoelektrických článků (termoelectric coolers)
  • implementace kompaktního modelu tepelné náhrady čipů  (two-rezistor model)
  • databáze ventilátorů
  • rozšířená materiálová databáze

Zpět nahoru