SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS Manage představuje vyšší řadu PDM řešení než je PDM Professional. Manage je pokročilý databázový systém pro správu dat, který zahrnuje funkce globální správy souborů a integrace aplikací obsažené již v SOLIDWORKS PDM Professional a nadto přidává funkce řízení projektů a procesů, správu položek a záznamů a pokročilé Dashboardy a reporting.

 

 

SOLIDWORKS Manage obsahuje SOLIDWORKS PDM Professional přináší navíc následující funkce:

Řízení projektů

 • Správa fází projektu, časových os a milníků
 • Přehled využití zdrojů a kapacit
 • Připojování položek a souborů, zobrazení výstupů
 • Využití uživatelských úkolů a časových rozvrhů ke sledování pokroku v projektu

 

Řízení procesů

 • Konfigurace stavů a schvalovacích bodů pro všechny typy procesů
 • Připojování položek a souborů vč. možného schvalování
  ad hoc a následných uživatelských úkolů
 • Automaticky lze vytvářet procesy pomocí změn stavu pracovního
  postupu v PDM
 • Obsahuje inovativní „drag & drop“ konfigurátor

 

Správa položek a záznamů

 • Tvorba, editace a porovnávání kusovníků pomocí položek a souborů
 • Automatické nebo selektivní vytváření položek pro konfigurace SOLIDWORKS
 • Řízení kusovníků a čísel položek na výkresech SOLIDWORKS

 

Dashboardy a reporting

 • Tvorba interaktivních grafických panelů pro zobrazení kritických informací
 • Konfigurace reportů podle standardů společnosti a jejich publikace

           automaticky nebo na vyžádání

        

Zpět nahoru