TopLink

TopLink je zákaznický plugin do prostředí 3D CAD SolidWorks, který propojuje CAD aplikaci s informačními ERP systémy. Konstruktérům používajícím SolidWorks umožní načíst všechny důležité informace z informačního systému do dílů a sestav a významným způsobem zefektivní práci při tvorbě kusovníku a při jeho exportu zpět do IS. Vše probíhá přímo v prostředí SolidWorks bez nutnosti spouštět klienta IS.

Export kusovníku
TopLink nejdříve provede kontrolu výkresů součástí v kusovníku, zobrazí konstruktérovi výsledek kontroly a vyexportuje strukturovaný kusovník do importní tabulky kusovníkových vazeb


Připravenost pro další úpravy
Vzhled a položky dialogových rozhraní TOP linku, jejich rozmístění a funkce tlačítek je možné přizpůsobit potřebám zákazníka. Výhodou je i možnost rozšíření standardní funkcionality TOP linku na základě konkrétních požadavků zákazníků.

Naše společnost nabízí zákazníkům komletní projektové řešení:

   • Úvodní studie(1 den u zákazníka) 
   • TopLink pro SolidWorks 
   • Odhad zákaznického přizpůsobení
   • Implementace vč. zaškolení(1 den u zákazníka) 

Úvodní studie bude obsahovat: Úvodní studie zahrnuje podrobný popis funkcionality, upřesnění odhadu ceny customizace a ceny implementace a její časový harmonogram.

 

Více o informačních (ERP) systémech:

V současosti je realizováno propojení SolidWorks s následujícími IS:

Helios

Zpět nahoru