TopsWorks

TopsWorks je přímé rozhraní mezi funkcí plechu SolidWorks a TRUMPF ohybem. TopsWorks zajišťuje vysoce kvalitní modely, které při návrhu zohledňují materiál, tloušťku plechu, použité nástroje a další parametry.

Software TopsWorks efektivně vyplňuje mezeru mezi konstrukcí a výrobou v procesním řetězci plechů. Přizpůsobuje parametry plechového dílu v SolidWorks (poloměr ohybu a přídavek na ohyb) parametrům TruTops Bend. Vkládá z TruTops PunchTechnology databáze TruTops Punch nástroje do plechového dílu. Exportuje plechový díl ze SolidWorks do souboru GEO, který obsahuje data kontur a všechny informace o ohybech.

TopsWorks nabízí ideální nástroj pro výrobu vysoce kvalitních plechových dílů optimalizovaných z hlediska nákladů a času, minimalizuje chybovost. Základ komplexního přístupu k řešení TopsWorks spočívá v úplné integraci do SOLIDWORKS. To znamená, že uživatel je schopen pracovat s TopsWorks ve svém známém pracovním prostředí. Na ovládání TopsWorks si velmi snadno zvyknete, takže celé spektrum výkonu TopsWorks je po krátkém období profesního přizpůsobení pochopeno a může být využito pro proces výroby plechových dílů.

Zpět nahoru