SolidCAM soustružení

Soustružení v SolidCAMu představuje velký komplex funkcí od jednoduchého 2D soustružení po složité, multifunkční soustružnicko-frézovací stroje s více osami a mnoha přídavnými zařízeními.

 

Funkce soustružení se organicky prolínají s funkcemi frézovacími, iMachiningem, funkcemi sondy a tzv. neobráběcími operacemi, které zahrnují např. manipulaci s materiálem, přepínání z vřetene do jiného zařízení nebo funkce koníku a lunety. Rovněž je možná synchronizace vícekanálových strojů.

2osé soustružení

Základní modul soustružení vychází z automatické definice polotovaru řezem či obálkovou metodou a určení upnutí a nulových bodů. Poté je možno hrubovat, soustružit kontury, upichovat, zapichovat či pracovat ve více osách souvisle nebo s více nástroji najednou. Dráha nástrojů je verifikována v několika typech simulačních režimů včetně možnosti simulace celého komplexního stroje.
Výpočet dráhy nástroje bere ohled na celý nástroj a to destičku i držák včetně dříve obrobeného materiálu a zabraňuje tak kolizím a eliminuje obrábění naprázdno. K dispozici jsou knihovny standardních upínačů a speciální upínače lze přidat.
SolidCAM uchovává ve stromě operací aktualizovaný polotovar.Jestliže je na soustružnickém centru s proti-vřetenem přemístěna součást z hlavního vřetene do proti-vřetene, tak se s ní také přesouvá aktualizovaný polotovar. Každá další operace na proti-vřeteni detekuje polotovar v té fázi, jako byl v hlavním vřeteni a tak poskytuje nejefektivnější možné obrábění.

 

Soustružení s poháněnými nástroji

Pokud stroj podporuje frézovací operace, je možné je v SolidCAMu programovat libovolnou kombinací soustružnických a frézovacích funkcí. 
Soustružení v SolidCAMu podporuje funkce širokého rozsahu strojů včetně konfigurací s více vřeteny či nástrojovými hlavami, soustružnická centra s osou B nebo frézařsko-soustružnické stroje (frézovací centra s možností soustružení).
Na frézařsko-soustružnických strojích se provádí programování a vrtání v ose B, C a Y stejně jako při programování soustružení.

Pokročilé operace

Symetrické hrubování - dva nástroje pracují současně nebo v závěsu a provádí tak hrubovací soustružení dlouhých a velkých součástí.
Šikmé zapichování - zde se provádí vnitřní nebo vnější šikmé zápichy v jakémkoliv definovaném úhlu.
Ruční soustružení - soustruží podle uživatelem zadané geometrie, bez ohledu na polotovar nebo obrobek.
4osé souvislé soustružení - obrábění křivky pomocí naklopení osy B nástroje tak, aby se obrobily podřezané oblasti v jednom kroku obrábění.
Synchronizace více hlav/vřeten - výkonná funkce pro synchronizaci operací více hlavami/vřeteny v časové ose obrábění.
Trochoidní dráha nástroje - ve stylu iMachiningu pro zápichy.
Trochoidní pohyby - ve stylu iMachining při soustružení zapichovacím nástrojem.

Simulace soustružnicko-frézovacího stroje

Simulace komplexního soustružnicko-frézovacího stroje v SolidCAMu nabízí simulaci celé kinematiky, podporuje simulaci všech operací soustružení a frézování a také všech zařízení a součástí stroje. Simulátor nabízí detekci kolizí mezi součástmi stroje, kusem, upínači a držáky nástrojů, včetně mnoha možností zobrazování, což umožňuje kontrolu nad různými aspekty simulace. Jsou zde podporovány všechny cykly a pohyby spolu s úplnou grafikou součástí stroje a pomocných zařízení, jako je koník a luneta.

Zpět nahoru