SolidCAM frézování

Frézovací funkce v SolidCAMu jsou členěny podle požadavků na typ obrábění a podle počtu os zapojených do obráběcích operací. Samostatnou kapitolou jsou speciální produktivní technologie iMachining.

2osé frézování

Obrábění typických strojních dílců prizmatického charakteru, opracování odlitků či výkovků. Nejčastěji používané funkce jsou konturování, kapsování, drážkování a vrtací a závitovací operace. Operace pracují v ručním i automatickém módu s rozpoznáním kontur i děr na solid geometrii. 
Tento modul je současně základním modulem SolidCAMu a musí být obsažen ve všech modulárních konfiguracích. Spolu s výše uvedenými funkcemi obsahuje také funkci pro 3D konturování, 4osé a 5osé indexování, inteligentní transformace operací, nabalení na válec a inteligentní šablony operací. Součástí každé konfigurace SolidCAMu jsou simulace drah nástroje.

 

3osé frézování

Uplatňuje se při obrábění tvarových dílců, vstřikovacích forem, kovacích zápustek nebo slévárenských modelů. Soubor obráběcích strategií je sestaven s ohledem na obrábění těch nejsložitějších 3D tvarů.

Tříosé operace dělíme na tyto tři základní skupiny:

HSR - veškeré hrubovací strategie. Několik způsobů základního hrubování doplňuje propracované zbytkové hrubování. Vyhledávání oblastí se zbývajícím materiálem k obrobení a výpočet optimální dráhy pro další odebrání materiálu se děje automaticky.

HSM - dokončovací strategie na objemech. Na operace hrubování logicky navazují dokončovací operace a zbytkové dokončování. Nastavení potřebných definicí je velmi snadné a přehledné. Všechny 3D operace lze velmi snadno použít s minimem nutných nastavení. Výsledné dráhy nástroje zajišťují minimální obráběcí časy, kvalitní obrobený povrch, prodloužení životnosti nástrojů a obráběcího stroje.

HSS - dokončovací strategie na plochách. Robustní HSM modul je velice vhodně doplněn HSS modulem, který poskytuje extrémně jednoduché možnosti dokončování špatně přístupných ploch nebo tvarově složitých povrchů.

 

4osé a 5osé frézování indexované

Každou z operací 2osého a 3osého obrábění lze aplikovat na víceosých strojích. Operace je možné polohovat (indexovat) dle možností kinematické varianty víceosého stroje. Do obrábění lze zapojit čtvrtou osu – otočný stůl na horizontce nebo přídavné zařízení, například děličku. Použít je možné prakticky libovolnou kinematickou variantu strojů se čtvrtou i pátou osou. Funkčnost indexace je dostupná od úrovně základního 2osého modulu.
 

4osé a 5osé frézování souvisle řízené

SolidCAM nabízí velký soubor 5osých funkcí s rozsáhlými možnostmi nastavení. Funkce zajišťují plynulé vedení vektoru nástroje podél libovolného tvaru. Funkce jsou k dispozici i jako přednastavené šablony pro jednoduché a rychlé použití. Pokročilí uživatelé mají k dispozici detailní nastavení operací. Obráběcí strategie jsou členěny podle typů obráběných dílců – obecné tvarové dílce, lopatková kola, lopatky, uzavřené tvary, kanály, atd. Vytvořené obráběcí operace je možné shlédnout v kompletním simulátoru kinematiky stroje.

Zpět nahoru