iMachining

iMachining je revoluční technologie obrábění založená na automatizovaném nastavení ultimátních řezných podmínek a specifickém tvaru drah nástroje, díky nimž lze dosáhnout vysoké produktivity při dlouhé životnosti nástroje.

Hlavní výhody iMachiningu

  • Snadné a rychlé programování s automatickým nastavením řezných podmínek

  • Obrábění bez chyb, bez zalomení nástrojů, hned první kus je bezpečně obroben

  • Mnohem vyšší produktivita obrábění, zrychlení o desítky procent

  • Mnohem nižší opotřebení nástrojů (2-5x vyšší životnost dle výrobce)

  • Nižší opotřebení stroje (bez rázů, vibrací, karambolů)

  • Delší životnost vřetene

Vlastnosti iMachining

iMachining je odpovědí na potřebu kontroly nad obráběcím procesem z hlediska řezných podmínek, a to snadno, rychle a jednoznačně. Celé se to točí okolo nejistoty ve stanovení řezných podmínek při klasickém způsobu obrábění. U klasické dráhy nástroje je její tvar odvozen přímo z tvaru obráběné geometrie - je vlastně jen geometricky odsazený. Řezné podmínky se tak neustále mění, a to i řádově. Programátor je nucen poslat nástroj do řezu tou nejbezpečnější, tedy zpravidla nejpomalejší rychlostí. Navíc i přes pomalou rychlost dochází k rázům, vibracím a nerovnoměrnému opotřebení nástroje.

Základním cílem algoritmu iMachiningu je navrhnout dráhu nástroje tak, aby řezný odpor kolísal co nejméně (ideálně byl konstantní, ale to není dosažitelné). Odstranění špiček řezného odporu, rázů a vibrací, umožňuje obrábět mnohem vyšší rychlostí, do velkých hloubek a to vše při menším opotřebení nástroje i stroje samotného. S iMachiningem obrábíme běžně i desetkrát rychleji a do hloubek více než dvojnásobek průměru nástroje.

Vyšší rychlost (produktivita) obrábění je jen jednou částí úspěchu iMachiningu. Nalezení optimálních řezných podmínek pro zcela nový, revoluční typ dráhy nástroje při současném využití vysokých rychlostí, by mohlo představovat velkou překážku pro praktické využití této metody. Druhou a řekněme rovnou že jedinečnou vlastností iMachiningu, je automatické stanovení kompletních řezných podmínek na základě charakteristik stroje, materiálu a nástroje. Díky této unikátní funkci dostane programátor finální program během několika málo minut a nepotřebuje k tomu žádné zvláštní znalosti.

Doménou tohoto typu obrábění jsou monolitické karbidové nástroje. Z hlediska materiálů se dá říci, že efekt úspor je tím větší, čím hůře obrobitelný a tvrdý materiál obrábíme.

Dráhy nástroje iMachiningu

iMachining používá pro dráhu nástroje prvky typu morfující (přizpůsobivá) spirála, stranový krok (odběr s jednosměrným přejezdem) a kanály pro rozdělení nepravidelných oblastí do vhodněji tvarovaných podoblastí. Všechny dráhy jsou hladké a obsahují minimum přejezdů v rovině rychloposuvu. Tvar dráhy je jedinečný a algoritmus je chráněný patentem. Tvar dráhy nástroje je rozhodující pro dosažení rovnoměrných řezných podmínek a pro vysokou produktivitu.

Algoritmus iMachiningu se uplatňuje při hrubování a dokončování prizmatických dílů a hrubování tvarových dílů.

Průvodce technologií v iMachiningu

Průvodce technologií je zodpovědný za automatické nastavení řezných podmínek. Vypočítá je na základě nastavené pevnosti v tahu daného materiálu a podle charakteristik stroje a nástroje. Výpočet je vysoce spolehlivý a vede k úplnému odstranění pokusů či vyhledávání v tabulkách.

Zpět nahoru