SOLIDWORKS Premium

Kompletní řešení pro 3D konstruování přidává k funkcím balíčku SOLIDWORKS Professional výkonné simulace a ověřování návrhu, stejně jako ECAD/MCAD spolupráci nebo pokročilé funkce pro rozvody drátů a potrubí.

Uživatelé mohou vyzkoušet chování výrobku při působení reálných provozních pohybů a sil díky našim bohatým možnostem simulace. Ujistěte se o vyrobitelnosti a vyřešte složité obtíže při montáži již v raných fázích navrhování s analytickými nástroji pro toleranční řetězce. Rychle do 3D modelu začleňte data o deskách s tištěnými spoji a vytvářejte a dokumentujte rozvržení elektroinstalací, potrubí i pružných hadic s rozšířenou sadou nástrojů SOLIDWORKS. V řešení SOLIDWORKS Premium také můžete pracovat se skenovanými 3D daty. Vychutnejte si všechny výhody plynoucí z kompletního 3D konstrukčního řešení se SOLIDWORKS Premium.

Řešení SOLIDWORKS Premium zahrnuje:

Standard
Professional
Premium
SOLIDWORKS 3D CAD
Tvorba dílů a sestav
2D výkresy
Automatizace a znovupoužití dat
Spolupráce a sdílení CAD dat
Kontrola přesahů
Analytické nástroje
Nástroje pro obrábění (SOLIDWORKS CAM)
Kontrola vyrobitelnosti (DFM)
Nástroje pro zvýšení produktivity
Pokročilý import a export dat + 3D Interconnect
Export pro rozšířenou realitu
SOLIDWORKS Toolbox
Design Checker
Spolupráce ECAD/MCAD (CircuitWorks)
Výpočet nákladů na výrobu (SOLIDWORKS Costing)
eDrawings Professional
Analýza tolerancí (TolAnalyst)
SOLIDWORKS Visualize*
SOLIDWORKS PDM Standard
Nástroje pro reverzní inženýrství (ScanTo3D)
SOLIDWORKS Motion
Lineární statická analýza pro sestavy
Routing
Pokročilé narovnání ploch
Plánovač úloh

Zpět nahoru