Logopress

Logopress3 je certifikovaný software od SolidWorks Gold Partner. Slouží pro komplexní návrhy rozvinutých tvarů plechových dílů a pro návrhy lisovacích, razících a postupových nástrojů. Ve fázi návrhu dokáže předvídat deformace, trhliny a ztenčení výsledné součásti. Analytické jádro systému pracuje metodou konečných prvků. Logopress3 je plně integrován do softwaru SolidWorks. Podle potřeb zákazníka jsou k dispozici čtyři balíčky.

Blank

Výpočet rozvinutého tvaru umožňuje uživatelům rychle a jednoduše předvídat teoretické chyby 3D modelovaných tvarových dílů. Díl může být vytvořen v SolidWorks nebo jej lze importovat z jiného CAD systému. Funkce postupného rozvinování pomáhá jak ve fázi základních návrhů, tak ve fázi konstruování lisovacího nástroje. Síť je generována automaticky, ale lze ji uživatelsky upravit (zjemnit).

Flattening

Několikerým kliknutím myši lze rozvinout díl do rozpracovaného stavu. Možnost narovnávání dílu po krocích umožní definování nástřihového plánu. Logopress3™ automaticky vypočítá k-faktor pro každý ohyb a vlastnosti ohybu/rozvinu lze individuálně editovat. Díky tomu může uživatel rozvinout buď celý díl, nebo jen zvolené ohyby. Lze měnit přídavky, úhly ohybu, odpružení, atd.
 

Rozvržení - Strip layout

Strip Layout modul je určený pro postupové nástroje. Umožňuje tvorbu nástřihového plánu. Návrh může začít ohýbacím/razícím procesem, který byl předtím nadefinován v modulech Logopress3™ nebo naimportováním dat poskytnutých zákazníkem. Lze takto řešit jakýkoliv díl, dokonce díly ražené, nebo díly s nekonstantní tloušťkou. Modul umožňuje řešit i více dílů v jednom rozvržení a to v případě, že jsou stejné, zrcadlené nebo zcela různé.

Návrh nástroje - Die Design

Logopress3 Die Design umožňuje modelování hlavních součástí lisovacího, razícího nebo postupového nástroje. Lze vkládat jednotlivé desky nebo celé podsestavy, přizpůsobovat rozměry, zadávat materiály a tepelné zpracování. Z nástřihového plánu vytvořit požadovaný razník s parametrickou provázaností na strukturu nástroje. Logopress3 Die Design obsahuje knihovnu inteligentních standardních dílů. Umožňuje zjistit kolize a ukázat celkový lisovací proces, zvedání střižného pásu včetně posouvání po každém zdvihu.

Zpět nahoru