TDS Technik

TDS-TECHNIK je bezkonkurenčně největší databáze strojních dílů normalizovaných podle norem ČSN nebo podle podnikových technických norem.

Vykreslit můžete i takové součásti, jako jsou namátkou: šrouby s hlavou T, samojistné matice, vějířovité podložky, zátky, Woodruffova pera, stavěcí kroužky, kloubové a článkové řetězy, trubky plochooválné, příruby a přírubová hrdla, součásti tlakoměrných přípojek, vzduchotechnické příruby, usňové manžety a mnoho dalších dílů...

Databáze neobsahuje jen normalizované součásti (určené pro vkládání do výkresu), ale najdete v ní také řadu dalších informací potřebných pro technickou praxi. Dozvíte se například, jaký modul pružnosti v tahu má žárupevná ocel 12 021 při 400°C, jakou svařitelnost má ocel 15 222 a za jaké teploty se kalí korozivzdorná ocel 17 029. Najdete tu také názvy chemických prvků v 7 jazycích, řeckou abecedu, součinitele délkové a objemové roztažnosti některých látek, řezné podmínky pro podélné soustružení a řadu jiných užitečných informací.

TDS-TECHNIK obsahuje více než 60 typů strojírenských výpočtů. Kromě obvyklých typů výpočtů (šrouby, pera, ložiska, nosníky, ozubená kola, nýty, pružiny aj.) se Vám mohou hodit i některé speciální výpočty, např. pro pohybový šroub, lanové převody nebo výpočet valivého odporu.

V praxi je často potřeba převést nějakou veličinu mezi dvěma různými jednotkami. V nadstavbě TDS-TECHNIK máte po ruce pomůcku, která Vám to velmi usnadní. Program nabízí přepočet mezi několika desítkami různých jednotek pro 18 fyzikálních veličin (délka, plocha, objem, síla, práce, výkon, tlak, teplota, apod.).

Zpět nahoru