Electrical Schematic

Samostatný program pro 2D schematické navrhování elektrických systémů. Umožňuje spolupráci více uživatelů a vytváření složitých schémat a automatizaci kabeláže kontrolérů PLC a svorkových lišt pro jednoduchá i vícenásobná vedení.

Umožňuje snadné opakované využití částí stávajících obvodů v nových návrzích a urychlení vývoje a zachování konzistence. Funkce pro navrhování schémat zjednodušují vývoj integrovaných elektrických systémů pro stroje a další aplikace. 

Můžete využít integrovanou knihovnu, která poskytuje tisíce značek a více než 500 000 dílů pro použití v 3D návrhu. Vývoj můžete urychlit kopírováním a opětovným použitím obecných částí obvodu – v rámci projektu, ale i v dalších projektech. Týmy mohou pracovat souběžně, aby zkrátili vývoj. Automatizované nástroje pro správu zjednodušují konstrukci složitých PLC připojení. Můžete snadno generovat výkresy, seznamy vodičů, seznamy „od–do“ a další výrobní dokumentaci.

Schémata z aplikace SOLIDWORKS Electrical Schematic lze s výhodou použít v SOLIDWORKS Electrical 3D a díky oboustrannému propojení, můžete v reálném čase zachytit změny návrhu ve schématu i 3D modelu.

Zpět nahoru