Electrical 3D

Doplňkový modul přímo pro SOLIDWORKS 3D CAD. Propojuje navrhování 2D schémat z aplikace Electrical Schematic s 3D modely navrženými v SolidWorksu. Umožňuje umístění elektrických součástek do 3D modelu, jejich vzájemné propojení a určení délky vodičů, kabelů a kabelových svazků.

SOLIDWORKS Electrical 3D vyžaduje CAD systém SOLIDWORKS. Konstruktéři mohou umístit 3D verze všech elektrických dílů do svého modelu a propojit všechna elektrická zařízení dráty, kabely nebo kabelovými svazky v prostoru. To umožní naplánovat konkrétní umístění i trasy a přesně určit délku drátu, kabelu či svazku před zahájením výroby, aby byla zajištěna konzistentní výroba a sníženy odpad i náklady. Vaše 2D schémata a 3D modely jsou obousměrně synchronizovány v reálném čase, takže jsou automaticky zaneseny jakékoli změny.

  • Umožňuje import návrhů schémat do CAD SOLIDWORKS.
  • Dovoluje vložit komponenty obvodů do 3D modelů. 
  • Automaticky trasuje polohu vodičů a kabelů v 3D prostoru podle 2D schémat.
  • Odděluje trasy vodičů podle napětí, 3f rozvod je veden jinými trasami než vodiče řídících signálů, tak aby byl omezen vliv elektromagnetického rušení.
  • Stanoví délku vodičů a kabelů na základě vytvořených tras ve 3D modelu. Tyto informace jsou přeneseny do zpráv a soupisů použitého materiálu.
  • Umožňí volbu tras pro vedení vodičů, kabelů a hadic, tak aby došlo k vyloučení kolizí mezi vodiči a komponenty obvodu. Program pracuje v prostření SOLIDWORKS a vyžaduje jeho instalaci.

cbcvbcvbcbcbcvbv

Zpět nahoru