Electrical 3D

Doplňkový modul přímo pro SOLIDWORKS 3D CAD. Propojuje navrhování 2D schémat z aplikace Electrical Schematic s 3D modely navrženými v SolidWorksu. Umožňuje umístění elektrických součástek do 3D modelu, jejich vzájemné propojení a určení délky vodičů, kabelů a kabelových svazků.

SOLIDWORKS Electrical 3D vyžaduje CAD systém SOLIDWORKS. Konstruktéři mohou umístit 3D verze všech elektrických dílů do svého modelu a propojit všechna elektrická zařízení dráty, kabely nebo kabelovými svazky ve 3D. To umožní naplánovat konkrétní umístění i trasy a přesně určit délku drátu, kabelu či svazku před zahájením výroby, aby byla zajištěna konzistentní výroba a sníženy odpad i náklady. Vaše 2D schémata a 3D modely jsou obousměrně synchronizovány v reálném čase, takže jsou automaticky zaneseny jakékoli změny.

Zpět nahoru