Draftsight Professional

Pokročilé řešení 2D CAD s výkonnými funkcemi šetřícími čas a otevřenou API. Můžete využít knihovny Toolbox, porovnávat výkresy, dávkově tisknout, generovat G-kód, zadávat vzorce v tabulkách nebo trasovat obrázky. Vhodné pro firmy a jednotlivé konstruktéry.

 

Poptat AKČNÍ cenu

 

Výkonné nástroje produktivity DraftSight Professional zahrnují například:

 • Kreslicí nástroje pro vytváření základních prvků, jako jsou čáry, křivky, oblouky, kružnice, elipsy, tabulky, šrafy nebo obláčky pro poznámky
 • Nástroje úprav pro přesun, kopírování, otočení, zrcadlení, pole, měřítko, ořez, zkosení,  a rozdělení
 • Nástroje pro měření vzdáleností mezi objekty
 • Nástroje vrstev pro uspořádání výkresu
 • Bloky pro sloučení entit do jediného pojmenovaného objektu
 • Porovnání výkresů pro grafické porovnání entit mezi dvěma výkresovými dokumenty
 • Připojení výkresu pro přidání externí reference do aktuálního výkresu
 • Tiskový výstup na plotr, tiskárnu nebo do souboru
 • Škálovatelné ikony SVG pro podporu monitorů s vysokým rozlišením (4K)
 • Prohlížení dynamických bloků AutoCADu s plnou konfigurovatelností pro opakované použití starších dat a úsporu času
 • Toolbox pro rychlé generování normalizovaných součástí, děr, pozic, kusovníků, svarů a symbolů povrchové úpravy
 • Automatické kótování a uspořádání poznámek pro úsporu času, zvýšení konzistence a omezení únavných manuálních úkonů
 • Dávkový tisk pro odeslání sady výkresů či listů na tiskárny k hromadnému tisku
 • Hromadný ořez pro oříznutí více sousedních entit tažením ukazatele přes každou entitu
 • Generátor G-kódu pro komunikaci s CNC strojem pro výrobu
 • Příloha PDF pro připojení stránek dokumentu PDF k výkresu
 • Záznam makra pro zahájení programování a záznam akcí prováděných interaktivně v prostředí DraftSight
 • DraftSight API umožňující koncovým uživatelům přizpůsobit a automatizovat DraftSight
 • Import DGN pro přímý import a převod výkresu DGN do DraftSight pro přímé úpravy
 • Vložení osy pro umožnění výběru dvou segmentů a vytvoření středové osy mezi nimi
 • Pole podél trajektorie pro vytvoření pole spolu s předdefinovanou trasou
 • Rozdělení kóty pro vytvoření mezery v kótovacích čarách, když se kóty protínají s jinými entitami výkresu pro větší přehlednost.
 • Zakřivený text pro umístění textu podél oblouku kvůli lepší kontrole směru a umístění textu
 • Vlasová čára umožňuje stroji pro laserové řezání přímo načítat soubory .dwg nebo .dxf
 • Image Tracer pro převod importovaného souboru rastrového obrázku (např. půdorys, logo) na vektorové čárové entity
 • Vzorce v tabulkách pro podporu základních vzorců v buňce tabulky, jako je součet, počet, průměr nebo rovnice
 • Oříznutí šrafování pro úpravu a oříznutí stávajících šrafovacích vzorů
 • Zabalení a sdílení všech referencí společně s hlavním výkresem
 • Publikování formátu DWF pro snazší spolupráci
 • Tmavý režim pro zmírnění únavy očí a zlepšení uživatelského zážitku

 

Verze DraftSight Professional a Premium lze pořídit s 12měsíčním předplatným a běží na OS Windows® a Mac®. K dispozici je 30denní bezplatná zkušební verze. 

 

 

STÁHNOUT demo verzi

 

 

Nejdříve si klikněte STÁHNOUT demo verzi a na stránkách dodavatele zvolte operační systém. Po stažení a spuštění instalace budete moci zvolit 30 denní verzi a program vyzkoušet.

Zpět nahoru