Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Collaborative Designer for SOLIDWORKS slouží k propojení platformy se software SOLIDWORKS

3 nejlepší důvody pro připojení SOLIDWORKS k platformě 3DEXPERIENCE

Správa změn produktů v neustále se měnícím pracovním prostředí může být výzvou i pro ty nejvýkonnější týmy vývojářů. Většina konstruktérů a techniků je obeznámena (někdy až bolestně) s řešeními PDM a PLM, která obvykle využívají místní servery. Když v tomto scénáři pracují mimo pracoviště, jsou typicky připojení pomocí VPN nebo vzdálené plochy, což je často nestabilní a pomalé.

Collaborative Designer pro SOLIDWORKS® propojuje 3D CAD systém  SOLIDWORKS 
s cloudovou platformou 3DEXPERIENCE®, takže funkce správy dat je již integrována do pracovního postupu. Pokud zvažujete investici do Collaborative Designeru, zde máte tři důvody hovořící pro něj, které ušetří Vaše peníze i čas:

 

# 1: Můžete pracovat kdekoli

S tím, jak se pracoviště stále více decentralizují, musí společnosti udržet efektivitu, i když se pracovníci ve vývoji produktů nacházejí v různých lokalitách. Platforma 3DEXPERIENCE nejen vyhovuje projektové práci vašeho interního týmu, ale také umožňuje klíčovým zákazníkům, dodavatelům a manažerům zabezpečený přístup k datům, která potřebují.

Spolupráce je tak snadná, když jsou celá oddělení propojena v jednotném prostředí. Platforma umožňuje okamžitou kontrolu 3D modelů z jakéhokoli zařízení, což pomáhá zkrátit dobu vývoje produktu. Komunikace mezi členy týmu je trackována automaticky, takže problémy je možné rychle objevit a ještě rychleji vyřešit. Návrhy lze úhledně a efektivně předávat kolegům nebo kritickým dodavatelům prostřednictvím prostředí pro vývoj virtuálních produktů na platformě.

# 2: Správa dat je plně integrována

Dnes každý konstruktér ví, že změny produktů jsou nezbytné - ať se mu to líbí nebo ne. Produkty lze dokonce měnit na denní bázi. Správa revizí je nedílnou součástí návrhu a vývoje produktů, ať už jde o zásadní problémy s designem nebo drobné změny. Připojení k platformě zvyšuje vaši schopnost přijímat informovaná rozhodnutí rychleji s využitím dat v reálném čase. S kompletními daty na stejném místě mají všichni přístup k aktuálnímu a jedinému zdroji pravdy. A protože máte vždy přístup k živým datům, neexistuje žádné riziko, že nebudou synchronizována při revizích modelu nebo konfiguracích sestavy.

Když provedete změny v návrhu na platformě 3DEXPERIENCE, automaticky se povolí pokročilé funkce správy dat, jako je kontrola revizí, správa oprávnění a další. Platforma poskytuje technologickou infrastrukturu pro správu konstrukčních dat a dokumentů v SOLIDWORKS připojeném do cloudu.

# 3: IT režie je minimalizována

Collaborative Designer vám umožňuje bezpečně spravovat a sdílet data SOLIDWORKS a přistupovat k nim z libovolného místa s připojením k internetu. Všechny zúčastněné strany mají neustálý přístup k aktuálním datům a mohou kdykoli pohodlně sledovat současný stav projektu. Není třeba se spoléhat na dedikované interní servery. Vaše IT oddělení se již nemusí starat o místo na serveru, problémy s jeho chlazením, fyzickou ochranu a další. Síťová infrastruktura, úložiště, zálohy a plány obnovy po selhání hardwaru se již staly minulostí. A navíc – stahování a aktualizace softwaru (upgrady, service packy,…) se odehrávají automaticky.

Připojení k platformě eliminuje potřebu VPN nebo jiných připojení, což může také vyžadovat pravidelnou správu. Využitím nástroje Collaborative Designer pro připojení k platformě 3DEXPERIENCE mohou konstruktéři pokračovat ve své práci v SOLIDWORKS z libovolného místa, zatímco návrhová data se stávají součástí jednotné definice produktu, která umožňuje jeho bezproblémové použití v celé propojené firmě.

Snadná spolupráce

Ať už se jedná o malou společnost na jednom místě nebo mezinárodní společnost
s mnoha pobočkami, je důležité, aby týmy vývoje produktů zůstaly na stejné linii, včetně manažerů a vedoucích pracovníků, bez ohledu na místo působení.

Platforma 3DEXPERIENCE umožňuje týmům zjednodušit komunikační procesy
a zvýšit produktivitu. Všechny aplikace platformy potřebné pro návrh jsou k dispozici přímo v prostředí SOLIDWORKS. Vícero týmů tak může pracovat paralelně na vývoji produktů v bezpečném ekosystému s výpočty v reálném čase.

Pokud máte další dotazy k platformě 3DEXPERIENCE nebo Collaborative Designeru pro SOLIDWORKS, neváhejte se na nás obrátit. 

 

Zpět nahoru