Naši programátoři připravují na základě zadání zákazníků makra anebo doplňkové moduly do SOLIDWORKS a SOLIDWORKS PDM, které automatizují časově náročné činnosti.

Zákaznici si, například objednali následující programy:

  • Automatická tvorba výkresů elektrod
  • Makro pro vrtání chlazení
  • Vložení tabulky souřadnic ohybových bodů
  • Uživatelsky řízený Export výkresů do PDF
  • Generátor sériových čísel pro pojmenování souborů
  • Překlad prvků stromu v dokumentech SOLIDWORKS z ruštiny do češtiny
  • Založení struktury složek pro nové projekty PDM s propojením na ERP systém
  • Vložení čárového kódu na výkres

Pokud zamýšlíte automatizovat některé zdlouhavé postupy, klikněte vlevo na odkaz Požádat o nabídku a definujte svůj požadavek.

 

 

Zpět nahoru