Eureka

Eureka je program, který simuluje G-CODE ještě před tím než půjde do stroje

Simulační software Eureka Virtual Machining je nástroj pro spolehlivější ověření procesů u výrobních CNC strojů a robotů v předvýrobní fázi. Je dodáván jako samostatný externí simulátor pro frézovací a soustružnická řešení CAM. Simulátor disponuje přímou návazností na většinu známých CAM systémů a pro práci vychází přímo ze zdrojového NC programu, který je odesílán do stroje.

EUREKA G-Code

Eureka podporuje všechny druhy kinematiky a přesně emuluje všechny nejrozšířenější CNC řídící systémy jako je Fanuc, Siemens, Heidenhain, Okuma, Mori Seiki, Mazak, Fidia, Selca, Osai, Num a další. Odebírání materiálu je simulováno v reálném čase spolu se spolehlivou detekcí kolizí. Eureka poskytuje kompletní 3D simulaci stroje ze zdrojového NC programu v jednoduchém a intuitivním grafickém prostředí. Díky simulaci lze zabránit poškození drahých dílů, zničení nástrojů nebo dokonce nabourání obráběcího CNC stroje kvůli programátorské chybě.

Hlavní vlastnosti Eureky:

 • Simulace vícekanálových soustružnicko-frézovacích strojů
 • Simulace výměny nástroje, výměny obráběcí hlavy, výměnu palet, pohyb různých doplňkových zařízení a vícenásobných vřeten
 • Interface pro nejznámější CAM systémy jako SolidCAM, InventorCAM, ALPHACAM, CAMWORKS, CIMATRON, CREO, EDGECAM, FEATURECAM, GIBBSCAM, GO2CAM, MASTERCAM, POWERMILL, PRO-MANUFACTURING, TDM, TEBIS, VISI, WINTOOL, WORKNC, ZW3D

Přesná emulace programových funkcí:

 

 • G a M funkce
 • Souřadné systémy
 • Korekce rádiusu a délky nástroje
 • Logické instrukce
 • Detekce kolizí všech částí stroje, upínek, nástrojů a materiálu
 • Detekce překročení limitů
 • Vizualizace referenčních bodů nástroje
 • Interaktivní a automatické odstranění uvolněného materiálu
 • JOG a MIDI funkce

EUREKA Mobile

Eureka Mobile je aplikace, díky které lze ověřovat simulace na libovolném mobilním přístroji. Operátor stroje si může prohlédnout program v reálné simulaci a porozumět tak lépe dané úloze. Kromě simulace pohybu poskytuje Eureka Mobile analýzy a hlášky o všech případných kolizích či problémech zjištěných při simulaci. Během simulace je zobrazen kontrolovaný NC program, nástroj, obráběcí parametry a další užitečné informace. Aplikace Eureka Mobile je k dispozici pro iOS a Android a rovněž jako samostatná Windows aplikace.

Zpět nahoru