Úvodní stránka

Novinky a články

SOLIDWORKS Costing - Plechové díly

SOLIDWORKS Costing - Plechové díly

29.05.2024 - Natálie


 

Nástroj, který vám pomůže určit cenu při výrobě. Automatizuje odhad nákladů a tvorbu cenové nabídky.


SOLIDWORKS Costing pomáhá s určováním cen při výrobě plechových, obráběných a vícetělových dílů a sestav a zároveň plastových vstřikovaných, odlévaných, 3D tištěných dílů a vícetělových svařenců.

 • U plechových dílů zjistí SOLIDWORKS Costing cenu na základě nákladů za materiál, řezání, ohyby a prolisy.
 • Možnost přidat náklady na přípravu procesu a vlastní operace.
 • Modul „Costing“ automaticky rozpozná ohyby, tvarovací nástroje a délku řezu. Otvory jsou v plechovém díle považovány za délky řezů pro operace řezání laserem, vodní tryskou nebo plazmou, případně se nechají nastavit jako lisované nebo obráběné. Ceny a sazby pro výrobu plechového dílu jsou uloženy v přizpůsobitelných šablonách.
 • Modul „Costing“ je součástí licence SOLIDWORKS Professional nebo SOLIDWORKS Premium.

 

Pokud potřebujete rychlý odhad materiálu v počáteční fázi ještě před dokončením návrhu, podívejme se na příklad, kde odhadujeme kolik materiálu potřebujeme na sérii 100 plechových krytů:

 

1) Postup odhadu

 • Modul „Costing“ spustíte v nabídce: Nástroje“ > „Aplikace SOLIDWORKS“ > „Costing“

 • Případně je modul možné spustit v záložce "Analýzy".

 

2) Okno "Costing"

 • Po otevření se „Costing“ objeví na pravé straně rozhraní jako karta v podokně úloh.

 

3) Metoda a šablona

 • Pro náš příklad použijeme "Metudu" pro plechový díl a vybereme šablonu pro Costing.

 

4) Editor šablon

 • šablony pro Costing můžete vytvářet nebo editovat stávající pomocí tlačítka "Spustit editor šablon..".

 

 

5) Materiál

 • V dalším dialogu jsou možnosti pro zadání materiálu.
 • Vyberte nebo zadejte hodnoty: „Třída“, „Název“, „Tloušťka“ a „Náklady na materiál“.
 • Všechny tyto hodnoty lze upravit tak, aby odpovídaly konkrétnímu případu a aktuálním cenám.
 • Pokud se v budoucnu změní například cena za materiál nebo za práci, můžeme je v šablonách aktualizovat.

 

6) Původní velikost

 • Dalším krokem je specifikovat velikost použitého plechu (v tomto případě 1,00 m x 2,00 m).
 • Následně je potřeba zadat „Vymezovací rámeček Odsazení“ pro odsazení součásti na základě výrobních metod. Zde jsme zadali offset 2,50 mm.

 • Tato hodnota je odsazením od narovnané plechové součásti (jako na obrázku níže).

 

7) Vnoření vymezovacího rámečku

 • Jakmile bude díl umístěn na tabuli plechu, máte možnost vynucení svislých nebo vodorovných dlouhých hran nebo vybrat možnost „Optimalizováno“ pro maximalizaci využití materiálu.
 • Poté stanovíme „Odsazení okraje plechu“ pomocí 3,00 mm pro směry X a Y.

 

8) Množství

 • Nakonec nastavíme „Celkový počet dílů“ a „Velikost dávky“ na 100 pro tuto výrobní sérii.

 

9) Odhadované náklady na výrobní sérii

 • Jakmile je vše zadáno, můžeme výsledky zkontrolovat v části „Vnoření vymezovacího rámečku“.
 • Pro naši výrobní sérii, budeme potřebovat 5 plechů materiálu a počet dílů na jednom plechu je 22, kromě posledního plechu, kde bude pouze 12 dílů. Odhad odpadu (zmetkovitosti) je 43,17 %.

 

10) Odhadobané náklady na díl

 • V části „Odhadované náklady na Díl“ jsou zobrazeny náklady na jeden díl.

 

11) Změna parametrů

 • Pokud provedeme jakékoli změny na našem díle, jako jsou velikost plechu, množství nebo ofsetech, můžeme rychle aktualizovat náš odhad.
 • V našem případě proběhla změna v tloušťce plechu na 0,5 mm, odsazení dílu i plechu je 0 mm, velikost série se zvýšila na 185 kusů.
 • Pro dokončení změn vyberte možnost „Kliknutím aktualizovat“ v dolní části podokna „Costing“, kde se znovu spustí odhad.

 

12) Aktualizované náklady

 • Zvýšil se celkový počet plechů z 5 na 7, počet dílů na plech z 22 na 27 a celkové množství odpadu (zmetkovitost) se snížilo na 24,18 %.

 • Odhadovaný náklad na Díl se snížil na 53,92 CZK/díl.

Kalkulace odhadu nákladů pomocí „SOLIDWORKS Costing“ může být již na začátku návrhu zásadní pro zvýšení efektivity a snížení nákladů.

Autor článku: Natálie

Zpět nahoru