Úvodní stránka

Novinky a články

Nastavení stroje a upínače v SolidCAM

Nastavení stroje a upínače v SolidCAM

03.04.2024 - Natálie


SolidCAM Vám umožňuje definovat upínače obrobků, například upínky, svěráky, vrtací desky a mnoho dalšího.


Pomocí volby Nastavení stroje můžete definovat Upínače a jejich umístění vzhledem k nulovým bodům přiřazeným k daným podstrojům.

Nastavení stroje vám také umožňuje získat realističtější představu při simulaci a zkontrolovat možné kolize mezi řeznými nástroji a upínači.

Po založení projektu, kde máme nadefinován obrobek a polotovar, je zapotřebí v sestavě SOLIDWORKS vložit díl upínače. Jelikož SolidCAM projekt je vytvořen v režimu sestava přidáme pomocí SW funkcí komponenty upínače a pomocí vazeb přemístíme komponenty tak jak budou reálně upnuty na stroji.

Následně musíme dané komponenty určit jako Upínač. Pokud by se tak nestalo, SolidCAM by tyto komponenty ignoroval.

Nejprve musíme vytvořit Nastavení stroje, kde se pak samotný upínač definuje. Pokud nemáte nastaveno v SolidCAM možnostech vytvoření nastavení stroje při založení projektu, musíme nastavení přidat ručně.

Pokud přidáváme nastavení stroje ručně, máme na výběr ze dvou možností vložení.

Po vytvoření se nám zobrazí okno s nastavením stroje.

Můžeme dané nastavení stroje pojmenovat.

V levé části vidíme seznam dostupných pod-strojů.

V pravé části máte k dispozici volby pro nastavení upínače.

Kliknutím na tlačítko s třemi tečkami a výběrem „Nový“ se přesuneme k definici upínače.

Kliknutím na komponenty, které mají být brány jako upínač, dojde k jejich výběru.

Pro kontrolu umístění upínače můžeme použít náhled stroje v pravém horním rohu nastavení. Pokud je k dispozici model stroje, máme možnost vidět reálnější pohled na celý stroj. Pokud použijeme simulaci stroje, dané komponenty stroje jsou kontrolovaný i na kolizi s upínačem.

Nyní můžeme vidět, že naše umístění obrobku a upínače není vyhovující, jelikož souhlasí počátek obrobku s počátkem upínacího stolu. Musíme tedy pomocí hodnot přesunout upínač tak, aby odpovídal reálnému stavu.

To se provádí pomocí zadaní hodnot do základní tabulky nastavení stroje. Po zadání hodnot se upínač s obrokem přesune.

Je zde i druhý způsob jak umístit upínač a obrobek do správné pozice bez použití přesouvacích hodnot a to za pomocí vytvoření nulového bodu upínače při jeho definici.

Definice nulové bodu obrobku se provádí pomocí funkcí, kterými se definuje nulový bod obrobku. Důležité je, aby nám souhlasili osy X a Y nulových bodů obrobku a upínače. Pokud by tak tomu nebylo došlo by k přetočení upínače.

Nyní se nám po potvrzení sehrají nulové body bez potřeby dalšího posunutí pomocí hodnot.

Nyní máme nadefinován upínač pro lepší kontrolu kolizí při simulaci.

Zobrazení v simulaci stroje.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat!:)

 

Autor článku: Natálie

Zpět nahoru