Úvodní stránka

Novinky a články

Klávesové zkratky pro práci s DraftSight

Klávesové zkratky pro práci s DraftSight

26.06.2024 - Natálie


Klávesové zkratky vám pomáhají ke zrychlení práce nejen v systému DraftSight.


V tomto článku si ukážeme použití klávesové zkratky „Ctrl + Shift + C“ a poté seznam dalších užitečných zkratek.

1) Příklad použití klávesové zkratky „Ctrl + Shift + C“ v prostředí DraftSight:

 • V DraftSight klávesová zkratka „Ctrl + Shift + C“ slouží k vyvolání příkazu „Kopírovat s referencí“.
 • Tento příkaz umožňuje kopírovat vybrané objekty a při tom nastavit referenční bod, což je bod, který určuje, kam bude kopie objektu umístěna, když bude vložena pomocí příkazu „Vložit“.
 • Referenční bod je užitečný, protože vám umožňuje přesně určit pozici kopírovaných objektů při jejich vkládání do jiného místa ve výkresu.

Postup pro použití příkazu Kopírovat s referencí:

     1. Vyberte několik objektů ve výkresu, které chcete kopírovat.

   

 

     2. Stiskněte klávesovou zkratku „Ctrl + Shift + C“.

   

     

     3. Klikněte na bod, který bude sloužit jako referenční bod pro kopírování (například střed oblouku).  Tím se zkopírují vybrané objekty a referenční bod bude použit při jejich vkládání.

     

     4. Poté použijte příkaz „Vložit“ nebo klávesovou zkratku „Ctrl + V“ k vložení zkopírovaných objektů do nového umístění. Klikněte na místo, kde chcete umístit referenční bod ve výkresu.

 

Tímto způsobem můžete přesně a efektivně kopírovat objekty ve vašem výkresu s využitím referenčního bodu.

 

     2) Funkční klávesy pro prostředí DraftSight:

 • Esc“                           zruší aktuální příkaz
 • F1“                            zobrazí On-line nápovědu
 • F2“                            zobrazí nebo skryje historii příkazů v samostatném příkazovém okně
 • F3“                            zapne nebo vypne „Uchopení entit“
 • F5“                            přepne izometrickou mřížku na následující izorovinu
 • F7“                            zapne nebo vypne zobrazení mřížky
 • F8“                            zapne nebo vypne „Orto režim“
 • F9“                            zapne nebo vypne „režim Úchopu“
 • F10“                          zapne nebo vypne „Polární režim“
 • F11“                          zapne nebo vypne „Trasování entit“
 • F12“                          zapne nebo vypne „QuickInput“
 • Ctrl - F4“                   ukončí pouze aktuální výkres, ale nikoli celý program
 • Alt - F4“                    ukončí celý program

 

3) Klávesové zkratky uživatelského prostředí DraftSight:

 • Ctrl + 0“                    maximalizuje oblast výkresu nebo se vrátí do obecného režimu zobrazení
 • Ctrl + 1“                    zobrazí nebo skryje „paletu Vlastnosti“
 • Ctrl + 2“                    zobrazí nebo skryje „paletu Prostředky návrhu“
 • Ctrl + 9“                    zobrazí nebo skryje „Příkazové okno“
 • Ctrl + A“                   vybere všechny nezmrazené entity v aktuálním výřezu
 • Ctrl + B“                    přepne „režim úchopu“ během provádění příkazu
 • Ctrl + C“                    zkopíruje entity do schránky
 • Ctrl + Shift + C“       zkopíruje entity s určitým referenčním bodem do schránky
 • Ctrl + F“                    najde a nahradí text v poznámkách, popisech a kótách
 • Ctrl + G“                   přepne zobrazení mřížky během provádění příkazu
 • Ctrl + K“                    připojí hypertextový odkaz k entitám nebo upraví existující hypertextový odkaz
 • Ctrl + L“                    přepne „Orto režim“ během provádění příkazu
 • Ctrl + N“                   vytvoří nový soubor výkresu
 • Ctrl + O“                   otevře stávající soubor výkresu
 • Ctrl + P“                    vytiskne výkres na plotr, tiskárnu nebo do souboru
 • Ctrl + Q“                   ukončí software
 • Ctrl + R“                   prochází jednotlivými okny vedle sebe bez nutnosti klikat myší
 • Ctrl + S“                    uloží výkres pod aktuálním názvem souboru nebo pod názvem, který zadáte
 • Ctrl + Shift + S“       uloží nepojmenovaný výkres pod názvem souboru nebo přejmenuje aktuální výkres
 • Ctrl + V“                    vloží entity ze schránky
 • Ctrl + Shift + V“       vloží entity ze schránky jako blok
 • Ctrl + X“                    zkopíruje entity do schránky a smaže je
 • Ctrl + Y“                    zruší účinek předchozího příkazu „U nebo UndoN“
 • Ctrl + Z“                    vrátí zpět naposledy provedený příkaz (Undo)
 • Del“                           odstraní zvýrazněné entity z výkresu
 • stisknutí klávesy Shift“       vynutí zapnutí „Orto režimu“

 

4) Vložení speciálních znaků:   (většinou s anglickou klávesnicí)

 • klávesa Windows + mezerník“ přepíná nainstalované klávesnice
 • Alt + 0216“              vloží symbol průměru Ø
 • Alt + 0176“              vloží symbol stupně °
 • Alt + 0181“              vloží symbol mikro µ
 • Alt + 0128“              vloží symbol eura

 

5) Obecná klávesová zkratka z Windows:

 • Ctrl + O“                   otevřít soubor
 • Ctrl + A“                   vybrat vše
 • Alt + Tab“                 přepínání spuštěných aplikací
 • Ctrl + C“                    kopírovat do schránky
 • Ctrl + V“                    vložení ze schránky
 • Ctrl + X“                    vyjmutí ze schránky
 • Ctrl + Z“                    krok zpět
 • Ctrl + S“                    uložit soubor

 

Nyní už máte další možnosti, jak zrychlit vaši práci.

 

 

Autor článku: Natálie

Zpět nahoru