Úvodní stránka

Novinky a články

Jak rozdělit kótu v DriftSight 2024?

Jak rozdělit kótu v DriftSight 2024?

05.06.2024 - Natálie


Kóty lze rozdělovat na čarách, křivkách, obloucích, kružnicích, elipsách, splajnách, odkazových čarách, poznámkách, jednoduchých poznámkách i na jiných kótách.

 


 • Pomocí příkazu „SplitDimension“ můžeme rozdělit kótu a vynášecí čáry entit typu Kóta tam, kde protínají jiné entity.
 • Rozdělenou kótu a vynášecí čáry můžete znovu spojit.
 • K rozdělení na entitách dojde i tehdy, jsou-li součástí bloků nebo odkazů. Při opětovném spojování rozdělených kót můžete vybrat stejné entity.
 • Výchozí velikost mezery je uložena v nastavení Styly kótování viz níže.

 

1) Jak nastavit výchozí mezery pro dělené kóty?

 • Pro nastavení „Dělicí mezery“ zadejte hodnotu výchozí mezery, která bude použita při zadání příkazu „SplitDimension“ k rozdělení kótovacích a vynášecích čar protínajících jiné entity.
 • Zadaná hodnota se uloží do aktivního Stylu kótování.
 • Pro možnost upravit hodnotu si vyberte jednu z následujících možností:
  • Nastavení mezery přes pracovní plochu „Classic
  • Nastavení mezery přes pracovní plochu „Drafting and Annotation
  • Nastavení mezery přes příkazový řádek

 

2) Nastavení mezery přes pracovní plochu "Classic"

 • Pokud využíváte rozložení pracovní plochy „Classic“.

 • Klikněte v nabídce: „Formát“ > „Styly komplexních čar…“. Tím otevřete nové okno „Možnosti - Styly kreslení“ pro nastavení „Stylu rýsování“.

                           

 

3) Nastavení mezery přes pracovní plochu „Drafting and Annotation“

 • Pokud využíváte rozložení pracovní plochy „Drafting and Annotation“.

 • Klikněte na kartu „Domů“ > „Popisy“ > a ikonu „Styly komplexních čar…“. Tím otevřete nové okno „Možnosti - Styly kreslení“ pro nastavení „Stylu rýsování“.

          

 

4) Nastavení mezery přes příkazový řádek

 • Do příkazového řádku zadejte příkaz „DimensionStyle“. Tím otevřete nové okno „Možnosti - Styly kreslení“ pro nastavení „Stylu rýsování“.

                                               

 

5) Okno „Možnosti - Styly kreslení“

 • V okně „Možnosti - Styly kreslení“ vyberte „Styly rýsování“ a následně rozbalte položky „Kóta“ > „Čára“ > „Rozdělit kótu“.
 • Do volby „Mezera“ zadejte požadovanou hodnotu.
 • Zadaná hodnota se uloží do aktivního Stylu kótování.

 

6) Příkaz "SplitDimension"

 • Po spuštění příkazu „SplitDimension“, vyberte odkazovou nebo vynášecí čáru, kterou chcete rozdělit.

               

K dispozici jsou následující možnosti:

   a) Výchozí mezera > Rozdělí kóty pomocí výchozí mezery.

   b) Určit mezeru > Umožňuje v jednotlivých případech použít libovolnou mezeru tak, že určíte počáteční a koncový bod. Tato možnost není k dispozici, jestliže chcete rozdělit více kót a vynášecích čar najednou.

   c) Spojit > Spojí rozdělenou kótu a vynášecí čáry.

   d) Exit > Ukončí příkaz

                  

 • Když stisknete Enter, budou automaticky rozděleny kótovací a vynášecí čáry všude tam, kde protínají jiné entity.
 • Druhou možností je určit ručně jednu po druhé protínající se entity a tedy i místa rozdělení. Příkaz ukončíte klávesou Enter.

 

7) Volba "Výchozí mezera"

 • Po výběru kóty 16 (viz. obrázek), zvolíme možnost „Výchozí mezera“ a vynášecí čára se nám automaticky přeruší všude, kde se protíná s jinou entitou.

 

 

8) Volba "Určete mezeru"

 • Po výběru kóty 169 (viz. obrázek), zvolíme možnost „Určete mezeru“ a na vynášecí čáře označíme dva body pro přerušení.

 

 

9) Volba "Spojit"

 • Pokud potřebujeme udělat změnu přerušení a budeme chtít kótu opět spojit popřípadě následně přerušit jinou kótu, zvolíme možnost „Spojit“ a poté „Výchozí mezera“.
 • Po výběru kóty 169 (viz. obrázek), zvolíme možnost „Spojit“ a na vynášecí čáře se zruší přerušení.

 • Následně vybereme kótu 11,03 (viz. obrázek), zvolíme možnost „Výchozí mezera“ a vynášecí čáry se nám automaticky přeruší všude, kde se protínají s úhlovou kótou.

Autor článku: Natálie

Zpět nahoru