Úvodní stránka

Novinky a články

Jak přidat vlastní profily do SOLIDWORKS?

Jak přidat vlastní profily do SOLIDWORKS?

30.04.2024 - Natálie


Návod na rozšíření knihovny a přidání vlastních profilů.


Mnoho z vás se určitě dostalo do situace, kdy vám nebyla při vytváření svařence v SOLIDWORKS dostatečná knihovna normalizovaných profilů. V tomto článku vám ukážeme, jak postupovat při rozšíření knihovny nebo přidání vlastních profilů.

1) Rozšíření knihovny

SOLIDWORKS umožňuje uživatelům rozšířit normalizovanou knihovnu profilů. Tato možnost je dostupná v záložce Panelů nástrojů-> Knihovna návrhů-> Obsah SOLIDWORKS Weldments. Zde můžeme vidět seznam všech dostupných norem. Pomocí kombinace CTRL + kliknutí na konkrétní normu se nám stáhne zip soubor.

Stažený ZIP soubor si extrahujeme.

Následně zjistíme, kde se nachází naše aktuální knihovna profilů. Pokud si nejste jistí, kde se nachází, můžete to jednoduše zjistit v Nástroje-> Možnosti-> Umístění souborů-> Svařovací profily

Výchozí cesta je: “C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\data\weldment profiles“

V této složce nejdříve odstraníme normu, kterou chceme rozšířit pro zabránění vzniku duplicitních typů. (pokud složky obsahují námi vytvořené profily je potřeba je nejdříve zálohovat). Následně přesuneme námi staženou složku, která obsahuje jak výchozí typy profilů, tak doplňující.

Jakmile do této složky přesuneme staženou složku, můžeme si povšimnout nárustu možností výběru v rámci typů profilů tak počtu rozměrových variací v rámci jednotlivých typů.

Ukázka ISO před rozšířením:                               ISO po rozšíření:

ISO po rozšíření:

2) Přidání vlastních profilů:

Může nastat situace, kdy pro nás není knihovna profilů dostatečná. SOLIDWORKS pro tuto situaci umožňuje vytvoření vlastní knihovny profilů.

Jako první krok si vytvoříme vlastní umístění souborů pro námi vytvořené profily. Toto je doporučený postup pro všechny šablony, formáty listu, kusovníky atd., které si uživatel nějakým způsobem upraví.

Na rozdíl od definování jiných cest k souborům jsou svařovací profily specifické v tom, že je pro správné fungovaní potřeba dodržet složkovou strukturu knihovny.

Přesuneme se do umístění souborů: Nástroje-> Možnosti-> Umístění souborů-> Svařovací profily

Zde si nadefinujeme cestu, kam budeme profily ukládat. Cest můžeme nadefinovat několik.

Nyní si můžeme všimnout, že v rámci výběru profilu nám přibyla nová možnost.

Je důležité si ujasnit, že existují dvě možnosti, jak vytvářet soubory profilů. Aktuální složková struktura je: “ C:\Users\Pepa\Documents\Profily\Custom\jekl“

V tuto chvíli máme dvě možnosti:

  1. Každý rozměr má samostatný soubor
  2. Každý rozměr má samostatnou konfiguraci

 

Nejdříve si ukážeme možnost číslo jedna. Tudíž co rozměr to samostatný profil. Přesuneme se k vytvoření profilu a pro ukázku si vytvoříme profil jekl 40x40x1,5. Začneme tím, že vytvoříme nový díl, do kterého si načrtneme skicu profilu.

Nyní si díl uložíme a následně přichází první důležitý krok, a tím je uložit profil jako Lib Feat Part.

 

Vzhledem k tomu, že každý rozměr bude mít samostatný soubor, uložím profil přímo do složky “ C:\Users\Pepa\Documents\Profily\Custom\jekl“ a soubor pojmenuji rozměry.

Hned po uložení si můžeme povšimnout změny ve stromu FeatureManageru.

Kromě ikony dílu vidíme také změnu ikony skici. Pokud by u skici nedošlo k automatickému přidání do knihovny, je možné ji přidat ručně, a to možností pod pravým tlačítkem “Přidat do knihovny“.

Jakmile máme tuto část hotovou, profil můžeme začít používat.

Druhá možnost, kde vytváříme jednotlivé konfigurace se liší pouze tím, že název souboru definuje typ profilu a následně jednotlivé konfigurace určují rozměrové řady. Z toho důvodu finální soubor ukládáme ve složkové struktuře o úroveň výš.

Pro více návodů o práci s konfiguracemi si přečtěte naše další články.

 

Autor článku: Natálie

Zpět nahoru