Úvodní stránka

Novinky a články

Jak na “Tvůrce záložky vlastností”

Jak na “Tvůrce záložky vlastností”

24.07.2023 - JanNástroj „Tvůrce záložky vlastností“ se používá pro sjednocení uživatelských vlastností ve všech souborech SOLIDWORKS.


 

Ve firmách s více uživateli vytváří SOLIDWORKS záložky přizpůsobené pro použití každého uživatele většinou jedna osoba, například vedoucí nebo administrátor.

Uživatelské vlastnosti se používají ke sjednocení a automatickému vyplnění firemních údajů a následném zobrazení těchto informací, např. v rohovém razítku, kusovníku a podobně.

Záložky vytvořené pomocí „Tvůrce záložky vlastností“ si zobrazíme v systému SOLIDWORKS na záložce „Uživatelské vlastnosti“ v podokně úloh.

 

Jak spustit „Tvůrce záložky vlastností“

Nástroj „Tvůrce záložky vlastností“ spustíte v nabídce: „Start“ > „Všechny programy“ > „Nástroje SOLIDWORKS 202x“ > „Tvůrce záložky vlastností 202x“.

 

 

Typy prvků pro zadání vlastností

Skupinový rámeček“: je v podstatě kontejner, který vám umožňuje seskupovat ostatní položky. Můžete například umístit informace o dílu, jako jsou čísla dílů, čísla artiklů a popisy, do skupinového rámečku a informace o materiálu, jako je materiál, povrchová úprava a hmotnost, do jiného skupinového rámečku. Každý „Skupinový rámeček“ může mít název. Můžete umístit více „Skupinových rámečků“ na úrovni stránky. Nemůžete umístit více „Skupinových rámečků“ uvnitř „Skupinových rámečků“.

Textové pole“: do této položky lze zadat volný text (text, datum nebo hodnoty Ano/Ne).

Seznam“: nabízí uživatelům seznam předem definovaných textových hodnot, které se po výběru uloží jako vlastnost. Seznam můžete vyplnit zadáním hodnot nebo importem hodnot z textového souboru nebo tabulky Excelu.

Počet“: do pole lze zadat pouze číselné hodnoty a uložit je jako vlastnost.

Zaškrtávací pole“: pomocí zaškrtávacího políčka můžete nechat uživatele vybrat mezi dvěma předdefinovanými hodnotami, které se vloží jako vlastnost.

Přepínač“: přepínače umožňují definovat výběr až z deseti předdefinovaných hodnot, které lze použít k zobrazení nebo skrytí prvků v dialogu. Jako příklad můžete chtít, aby se na základě vybraného přepínače zobrazovala různá textová pole.

Skupina seznamů“: skupiny seznamů umožňují vytvářet podmíněné seznamy. Ve výchozím nastavení ovládací prvek obsahuje tři seznamy. První z nich je rodičem druhého. Když uživatel vybere položku z rodičovského seznamu, určí tím položky dostupné v ostatních seznamech. Seznamy musí být nejméně dva.

 

 

Typ dokumentu

V nástroji „Tvůrce záložky vlastností“ si vyberte typ dokumentu, pro který chcete záložku vlastností vytvářet.

Na výběr jsou tyto možnosti: „Díl“, „Sestava“, Výkres“ a „Svařování“.

 

 

“Skupinový rámeček“

Můžete umístit více „Skupinových rámečků“ na úrovni stránky. Nemůžete umístit více „Skupinových rámečků“ uvnitř „Skupinových rámečků“.

Podmínka je umístit alespoň jeden „Skupinový rámeček“ a každý „Skupinový rámeček“ může mít svůj název.

Postupně vyplňte všechny uživatelské atributy.

 

 

Vložení „Ovládacích prvků“ do „Skupinového rámečku“

Do „Skupinových rámečků“ můžete vložit „Ovládací prvky“ různých typů: Textové pole, Seznam, Počet, Zaškrtávací pole, Přepínač, Skupina seznamů.

Zvolený „Ovládací prvek“ se do „Skupinového rámečku“ vloží přetažením myší.

 

 

Nastavení prvku „Textové pole“

Zadejte titulek „Textového pole“.

Dále vyplňte „Atributy uživatelské vlastnosti“ (Název, Typ, Hodnota), zvolte konfiguraci/e a vyberte, zda se bude vlastnost vyplňovat/měnit nebo zda bude pouze ke čtení.

 

 

Nastavení prvku „Seznam“

Zadejte titulek „Seznamu“.

Dále vyplňte „Atributy uživatelské vlastnosti“ (Název, Type, Hodnoty).

Pokud budete chtít, aby uživatel mohl vložit vlastní hodnoty, zaškrtněte atribut „Povolit vlastní hodnoty“ a na konec zvolte atribut konfigurace.

 

 

Nastavení prvku „Počet“

Zadejte titulek pro „Počet“.

Dále vyplňte „Atributy uživatelské vlastnosti“ (Název, Hodnota) a na konec zvolte atribut konfigurace.

Do Číselných polí můžete zadat pouze numerické hodnoty.

 

 

Nastavení prvku „Zaškrtávací pole“

Zaškrtávací políčka se přepínají mezi dvěma předem definovanými hodnotami. V jednotlivých stavech (zaškrtnuto a nezaškrtnuto) jsou dostupné různé prvky.

Zadejte titulek pro „Zaškrtávací pole“.

Dále vyplňte Atributy uživatelské vlastnosti (Název, Výchozí, Stav), typ konfigurace a nakonec můžete zadat „Upřesňující nastavení“.

V atributu Stav vyberte, zda bude políčko ve výchozím nastavení zaškrtnuto nebo nezaškrtnuto. Poté lze zadat hodnotu zaškrtnutého nebo nezaškrtnutého políčka.

Zaškrtávací pole je dalším způsobem jak zadávat data. Tato volba může být použita například při označení, zda je díl vyroben nebo nakoupen.

 

 

Nastavení prvku „Přepínač“

Přepínače dovolují volbu jedné ze dvou nebo více předem definovaných hodnot. V jednotlivých stavech jsou dostupné různé prvky.

Zadejte titulek pro „Přepínač“.

Dále vyplňte Atributy uživatelské vlastnosti (Název, Množství, Jmenovka), typ konfigurace a nakonec můžete zadat „Upřesňující nastavení“.

 

 

Nastavení prvku „Skupina seznamů“

Skupiny seznamů umožňují vytvářet podmíněné seznamy.

Zadejte titulek pro „Skupina seznamů“.

Dále vyplňte Atributy uživatelské vlastnosti (Výchozí, Cesta, Rozmezí). Jedná se o cestu k Excelové tabulce.

Ve výchozím nastavení ovládací prvek obsahuje tři seznamy.

Můžete jeden seznam odstranit nebo naopak další seznamy přidat.

Seznamy musí být nejméně dva.

První z nich je rodičem druhého. Když uživatel vybere položku z rodičovského seznamu, určí tím položky dostupné v ostatních seznamech.

 

 

Uložení souboru vlastností

Po zadefinování všech typů prvků, které chcete používat, soubor s vlastnostmi uložte do adresáře, který máte zadaný v nastavení SOLIDWORKSu.

Pokud chcete soubor použít pro nastavení dílů, uložte jej jako „*.prtprp“ a pokud chcete uložit soubor pro nastavení sestavy, uložte jej jako „*.asmprp“.

 

 

Zkontrolujte / Nastavte cesty v SOLIDWORKS

Chcete-li zkontrolovat nebo nastavit cestu na soubory vlastností, otevřete SOLIDWORKS a přejděte na „Možnosti“ > „Umístění souborů“.

Poté v rozbalovací nabídce najděte volbu „Soubory uživatelských vlastností“. Tím získáte umístění, kam mají být soubory uloženy.

Jakmile jsou soubory uloženy do tohoto umístění, je třeba SOLIDWORKS restartovat.

 

 

Import uživatelských vlastností na součást (díl, sestavu, výkres a svařenec)

Spusťte SOLIDWORKS a otevřete soubor (díl, sestavu, výkres, svařenec). V podokně úloh (pravá část obrazovky) klikněte na ikonu „Uživatelské vlastnosti“.

Nyní, když je soubor otevřen a karta Tvůrce karet vlastností je rozbalená, zobrazí se formulář, kde můžete aktualizovat / zadat uživatelské vlastnosti.

Poté co zadáte všechny uživatelské vlastnosti, které potřebujete, stiskněte tlačítko „Použít“ (horní část okna).

Ve spodní části obrazovky se nachází tlačítko „Další vlastnosti…“. Po kliknutí na tlačítko se přepnete do uživatelských vlastností, kde editujete nebo přidáváte další vlastnosti.

 

Nyní už víte jak vytvářet záložky vlastností.

 

Autor článku: Jan

Zpět nahoru