Úvodní stránka

Novinky a články

Jak na obrábění šroubovice?

Jak na obrábění šroubovice?

27.03.2024 - Natálie


 

V tomto článku bychom vám rádi představili operaci Obrábění šroubovice.

 


Tato operace se používá k vytvoření dráhy nástroje, která je navržena pro frézování šroubových dílů na 4osém stroji. Zároveň se používá i k obrábění dílů, které mají proměnou rozteč a je tedy obtížné je obrábět pomocí standartních 5osých operací. Tato technologie funguje na principu 3osého obrábění. Řezy jsou generovány ve válcovém prostoru a vytvářejí hladké dráhy nástroje.

Tato operace se dá použít jako operace hrubovací nebo jako operace dokončovací. Její hlavní silná stránka je ovšem v hrubovacím režimu, kde nám bez složitého nastavení dokáže vytvořit dráhy, které zajistí odebrání materiálu mezi jednotlivými stěnami šroubovice. Tato operace je velmi silná zejména v případě, kdy není mezera stěn šnekového kola konstantní.

Hrubování nabízí dva druhy řešení obrábění válcových ploch v prostoru šroubovice.

Dále lze posunout nástroj mimo osu rotace dílu. Zvolíme si potřebnou hodnotu odsazení pří zvolení Bočního posunutí.

Můžeme definovat oblast obrábění jak v radiálním tak axiálním směru.

Na obrázku níže můžete vidět dráhy po použití funkce Oblast obrábění.

U této operace lze měnit definici polotovaru. Máme tu na výběr ze tři možností, kterými jsou Aktualizovaný polotovar, Plochy, Válec. U  těchto možností můžeme daný polotovar zmenšovat nebo zvětšovat dle vlastní potřeby, ostřihávat krátké dráhy a mnoho dalšího.

Díky volbě Aktualizovaný polotovar můžeme snadno obrábět zbytkový polotovar dalším nástrojem bez potřeby další limitace (princip zbytkového hrubování).

Autor článku: Natálie

Zpět nahoru