Úvodní stránka

Novinky a články

Co nabízí nový SolidCAM simulátor?

Co nabízí nový SolidCAM simulátor?

19.03.2024 - Natálie


Novinky a ovládání nového SolidCAM simulátoru.

 


Nový SolidCAM simulátor nabízí oproti klasickému simulátoru mnoho vylepšených funkcí. V tomto článku si vysvětlíme, jak jednotlivé funkce ovládat.

Simulátor lze spustit dvěma způsoby. Prvním způsobem je výběr drah a volba přes pravé tlačítko myši.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhým způsobem je použití tlačítka simulace v dialogovém okně definice dráhy při současném držení klávesy CTR.

Po otevření nového simulátoru se zobrazí separátní okno, které lze přesunout například na druhý monitor.

Režim samostatného okna se dá pomocí odškrtnutí volby „Plovoucí okno“ změnit tak, aby simulace probíhala v integrovaném režimu.

Pokud se klikne na pomocnou krychličku v grafickém poli, probíhá simulace ve společném grafickém okně s obrobkem. Vy pak můžete pokračovat dál v programování a zároveň nechat simulaci puštěnou. To samé platí, pokud je aktivované plovoucí okno.

Při prvním spuštění máme k dispozici 5 základních rozvržení (přednastavených prostředí) simulace. Výchozí rozvržení, SolidVerify, 3D simulace, Soustružení, Složité tvary.

Jednotlivé režimy:

1) Výchozí režim

     V tomto režimu vidíme polotovar, upínač + dráhy nástroje, které jsou barevně rozdělené podle zvolené barvy u nástroje.

2) SolidVerify

     Režim SolidVerify nám zobrazuje polotovar + upínač bez zobrazování drah za nástrojem.

3) 3D simulace

     Tento režim zobrazuje cílový obrobek + dráhy nástroje.

4) Složité tvary

     Režim složité tvary je velmi podobný SolidVerify režimu, a to tím, že jsou vypnutá některá nastavení pro přizpůsobení simulování obrábění velkých dílů pomocí operací HSM nebo víceosých operací.

5) Soustružení

     Speciální režim určený pro soustružení. Tento režim je podporovaný pouze pro plovoucí okno mimo zobrazení SOLIDWORKS.

Všechny tyto režimy se dají dodatečně upravovat pomocí rychlého nastavení.

Po úpravě některého ze zvolených režimů si toto rozvržení můžeme uložit jako nový režim, který při každém otevření simulace budeme mít k dispozici.

          

K  úpravě a tvorbě režimů můžeme použít i detailnější tabulku všech možností nastavení.

Pro porovnání obrobku s polotovarem slouží funkce zobrazená níže na obrázku. Tato volba umožňuje porovnávat opracovávaný polotovar i obrobek. Záréveň umožňuje přiřadit různé barvy různým oblastem zbytkového materiálu podle hodnoty rozdílu mezi polotovarem a obrobkem.

Pro rychlou orientaci v pohledech slouží pomocný volič pohledů v pravém horním rohu. Pomocí kliknutí na zvolenou plochu voliče se model natočí do daného pohledu.

Ovládací panel simulace se nachází ve spodní části okna. Nachází se zde posuvník rychlosti simulace, který se dá pomocí tlačítka možnosti přehrání upravit. Dále zde máme tlačítko zachycení odebíraného materiálu. Pokud je tato volba aktivována, dochází k zachycení / nahrávání procesu odebírání materiálu. Tento režim slouží pro zpětnou kontrolu odebíraného polotovaru. Umožňuje návrat zpět po časové ose i se zobrazením stavu materiálu pro daný moment.

Po zobrazení drah můžeme nástroj pomocí kliknutí přemístit na jakýkoliv bod dráhy.

Dole v pracovním okně se nachází časová osa simulovaných operací. Lze si zvolit zobrazení z více režimů.

Pokud v simulaci dojde ke kolizi, na časové ose se zobrazí výstražný trojúhelník. Po kliknutí na tento trojúhelník, se zobrazí popis kolize a nástroj se přemístí do pozice, kde ke kolizi dochází. Pokud dochází ke kolizi, dojde ke zbarvení části modelu na červeno.

Pokud klikneme na pravé tlačítko myši kdekoli na pracovní ploše simulátoru, zobrazí se tabulka funkcí, které lze využít v tomto simulátoru.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat!:)

Autor článku: Natálie

Zpět nahoru