Úvodní stránka

Novinky a články

”Barevný” vs. “Pojmenovaný” styl tisku v DraftSight® 2024

”Barevný” vs. “Pojmenovaný” styl tisku v DraftSight® 2024

17.04.2024 - Natálie


 

    Tabulky stylů tisku umožňuje uživatelům definovat, jak bude výkres vypadat při tisku.


  • Tabulky obsahují kolekci vlastností entity, mezi které patří např: Barva čáry, Styl čáry, Tloušťka čáry, Stínování, Styly výplně, atd.
  • Tabulky stylů tisku se dodávají ve dvou variantách.
  • Barevně závislé styly tisku používají formát souboru "*.CTB". Jsou výchozí a umožňují řídit způsob tisku entit na základě toho, jaká jim byla přiřazena barva LineColor.
  • Pojmenované styly tisku jsou přiřazeny vrstvám nebo konkrétním entitám. Umožňují ovládat nastavení tisku bez ohledu na barvy na obrazovce a používají formát souboru "*.STB".
  • Každý soubor DWG může používat pouze jeden nebo druhý styl tisku, nikdy ne oba.

 

Jak zjistit, který styl tisku používám?

   • Jaké nastavení bylo použito při vytvoření výkresu a se kterým právě pracujete, lze určit třemi způsoby:

 

1) Zobrazení stylu tisku pomocí příkazového řádku

   • Do příkazového řádku napíšeme příkaz „ENBLSTBS“, který pouze vrací hodnotu „0“, pokud se používají „Pojmenované styly tisku“ nebo „1“, pokud se používá „Barevně závislý styl tisku“.

                   

 

2) Zobrazení stylu tisku pomocí panelu Vlastností

   • V postranním panelu „Vlastnosti“ v sekci „Styl tisku“ se zobrazí dvě možnosti (viz. obr.):

              a) Zašedlé „ByColor“, značí „Barevně závislý styl tisku

              b) „Žádný“, znamená že se používá „Pojmenovaný styl tisku“. Je zde možnost vybrat v rozevíracím seznamu, pojmenovaný soubor *.STB

                 

 

3) Zobrazení stylu tisku pomocí

    • V dialogovém okně tisku naleznete rozevírací seznam „Tabulka tiskových stylů“.

         

     • V závislosti na nastavení tiskového stylu výkresu obsahuje rozevírací seznam pouze soubory „*.CTB“ nebo „*.STB“, ze kterých si můžete vybrat.

               

    • POZOR: Neexistuje způsob, jak jednoduše převést výkres z jednoho tiskového stylu do druhého, ať už barevného nebo pojmenovaného.

    • Řešením, jak záměnu udělat je vytvořit nový nebo prázdný výkres s požadovaným tiskovým stylem a zkopírovat data z jednoho výkresu do druhého pomocí kopírování a vkládání.

 

 Jak změnit tabulku stylu tisku

   • Použitou tabulku stylu tisku můžete najít v nabídce: „Možnosti“ > „Systémové možnosti“ > „Probíhá tisk“ > „Výchozí nastavení“ > „Výchozí typ“

          

 

Pojmenované styly tisku

  Pojmenované styly tisku nabízejí mimořádnou flexibilitu. Uživatelé obvykle chtějí, aby tisk vypadal jako na obrazovce nebo aby byl černobílý.

   • Tabulka „Styly tisku“ má vždy styl „Normální“, který vytiskne entity s výchozím nastavením. Může mít jiné styly tisku, což umožňuje řadu možností tisku.

   • Tabulka „Color.stb“ zobrazená níže, ukazuje různé styly, které lze definovat jako výchozí pro výkres. Každé vrstvě nebo entitě je také možné přiřadit individuální styl tisku.

   • Správu Pojmenovaných stylů tisku můžeme vyvolat příkazem: „PRINTSTYLE

        

 

Barevně závislé styly tisku

   • Barevně závislá tabulka stylu tisku používá jakékoli „Standardní barvy“ nebo používá „Vlastní barvy“ k určení způsobu tisku entit, kterým je tato barva přiřazena.

   • Každá „Standardní barva“ má definovanou „Barvu indexu“ s předem stanovenou hodnotou RGB. Například „Barva indexu: 5“ je modrá s přednastavenou hodnotou RGB 0,0,255.

        

     • Lze také definovat vlastní barvy, které nemají indexové číslo, ale místo toho mají uživatelem definovanou hodnotu RGB.

        

Nyní už znáte rozdíly mezi tabulkami stylu tisku v „DraftSight® 2024“ a víte, kterou použít.

Autor článku: Natálie

Zpět nahoru